Tag: costuri servicii

Prețurile nu pot depăși valorile din lista afișată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.Cei care vor depune proiecte pe Măsura 19 Leader, din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare R ...
1 / 1 articole