Tag: contributii CAS

Preşedintele-director interimar al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ face precizări clare privind categoriile de persoane care datorează contribuţii la sistemul de asigurări sociale de sănătate. ...
Mulţi dintre angajatorii PFA sau II "uită" să achite contribuţia de 0,85% pentru concediile şi asigurările sociale de sănătate ale angajaţilor.Angajatorii persoane fizice şi juridice au obligaţia ...
În perioada iunie 2012 - septembrie 2013, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Neamţ a restituit din oficiu către titularii drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă sumele reţinute de la 1 ianuarie 2011 pân ...
3 / 3 articole