Tag: concesionare teren

Primăria vrea să concesioneze sau să închirieze trei terenuri, pentru construcţia de parcări.Administraţia locală intenţionează să ofere posibilitatea unor investitori privaţi să concesioneze tere ...
Un proiect iniţiat de mai mulţi parlamentari oferă tinerilor posibilitatea de a concesiona terenuri de la Agenţia Domeniilor Statului, în vederea înfiinţării de ferme model. Un grup de parlamentar ...
2 / 2 articole