Tag: asigurati

Pachetele de servicii şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 stabilesc, în esenţă, ...
Asiguraţii nemţeni au beneficiat de servicii medicale în ţări precum Germania, Slovacia, Elveţia, Luxemburg, Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Malta, Cipru sau Finlanda.În momentul în care în Rom ...
2 / 2 articole