Tag: asezaminte monahale

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub-Măsura 7.6 sunt: comune, ONG-uri, unități de cult, persoane fizice autorizate și societăți comerciale.Așezămintele monahale și comunele din ...
1 / 1 articole