Sute de romașcani beneficiază de ajutoare pentru încălzire

Sute de romașcani beneficiază de ajutoare pentru încălzire

Dimensiune text

 

caldura12Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Centralizarea datelor arată că sute de romașcani beneficiază de ajutoare pentru încălzire pentru luna octombrie.

Mai exact, au depus dosare complete și vor primi ajutor pentru încălzirea cu gaz metan 680 de persoane, alte 35 vor primi sprijin pentru încălzirea cu energie electrică și 59 se încadrează pentru încălzirea cu lemne.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după următoarele reguli: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii; începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea. Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia să o comunicaţi, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Venitul net pe membru de familie trebuie să fie sub 615 lei

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei, atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Condiții de acordare a ajutorului de încălzire

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 metri pătrați în zona urbană şi 2.000 de metri pătrați în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

Pentru ajutoarele de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, formularele vor putea fi ridicate şi depuse la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Roman, exclusiv de persoanele care locuiesc la case sau la blocuri, dar care nu au asociaţii de proprietari. În cazul persoanelor care locuiesc la blocuri, distribuirea cererilor şi depunerea dosarelor pentru acordarea subvenţiilor se va face prin asociaţiile de proprietari.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0