Studiu individual şi lecții demonstrative de 150 de euro

Dascălii au la dispoziţie primele trei luni din 2015 pentru a participa la activităţi de formare profesională în cadrul proiectului „Dezvoltarea carierei didactice”, pentru care au primit, în luna decembrie, suma de 150 de euro. La finalul lunii martie, aceştia vor trebui să realizeze un  raport, al cărui format le-a fost deja prezentat, în care trebuie să prezinte activităţile la care au folosit banii. Raportul nu trebuie însoţit, însă, de documente financiare, facturi, chitanţe, care să justifice modul în care a fost cheltuită suma, ca în cazul acordării ajutorului financiar de 100 de euro. Lista activităţilor care pot fi incluse în acest program de dezvoltare profesională este lungă şi variată, lăsând celor implicaţi libertatea de a alege.

„Sunt foarte multe activităţi care intră în categoria formării profesionale care pot fi prezentate. Pot fi cursuri de formare în vederea participării la examenele pentru obţinerea gradelor didactice, participări la comisii metodice, lecţii demonstrative, studiu individual, participări la simpozioane sau conferinţe. Toate aceste activităţi de perfecţionare urmează să fie, apoi, descrise în raport”, a spus inspectorul şcolar Camelia Neţa.

Proiectul „Dezvoltarea carierei didactice” s-a bucurat de finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane. Beneficiari ai proiectului au fost 250.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi aproximativ 40.000 de profesori din mediul universitar. Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani, dascălii urmând să primească şi în 2015 echivalentul a 150 de euro, pentru formare profesională.


COMENTARII

WORDPRESS: 0