Spitalul Roman angajează doi asistenți pentru secția Medicină internă

Spitalul Roman angajează doi asistenți pentru secția Medicină internă

Se caută șefi de formație pentru Sala Sporturilor și pentru Ștrand
Ai experiență pe TIR sau ai calificare C+E ? Alătură-te echipei noaste!
Angajăm personal cu experiență în Germania

 

La finalul acestei luni, Spitalul Municipal de Urgență Roman va organiza concurs de ocupare a unui post vacant de asistent medical generalist și a unui post de asistent medical generalist debutant, ambele pe perioadă nedeterminată, pentru secția Medicină internă.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenia română sau a altor state ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să aibă studiile și, după caz, vechimea sau să îndeplinească alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. De asemenea, candidații trebuie să aibă disponibilitatea pentru lucru în ture, trebuie să aibă studii postliceale sanitare și vechime de șase luni în specialitate (doar pentru postul de asistent medical generalist).

Dosarele se pot depune până pe data 15 martie, ora 15.30, la sediul administrativ al Spitalului, de pe strada Tineretului, nr. 28, la serviciul Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare (RUNOS). Proba scrisă a concursului va avea loc pe 23 martie, iar proba orală, pe 27 martie, pentru postul de asistent medical generalist debutant, respectiv 24 martie, proba scrisă, și 27 martie, proba orală, pentru postul de asistent medical generalist. Detalii pot fi obținute la sediul instituției, serviciul RUNOS, sau de pe pagina de internet a Spitalului Municipal de Urgență Roman, www.spitalroman.ro, secțiunea Examene și concursuri.

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!