Simpozion național la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”

Dimensiune text

Manifestarea, aflată la a VI-a ediţie, va reuni cadre didatice din toate nivelurile de învăţământ din ţară.

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” organizează sâmbătă, 28 martie, ediţia a VI-a a Simpozionului naţional cu tema „Comunicarea în spaţiul didactic”. Evenimentul va reuni cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar din ţară. Activitatea îşi propune ca obiective principale abordarea personalizată a fenomenului comunicaţional în contextul activităţilor şcolare şi identificarea căilor de optimizare a procesului de comunicare didactică. Totodată, organizatorii îşi propun crearea unui spaţiu relaţional de reflecţie, menit să favorizeze noi legături între participanţi din ţară şi noi posibilităţi de colaborare cu Facultatea de Litere, Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Participanţii vor avea posibilitate să prezinte exemple de bună practică şi proiecte educaţionale interesante. „Conceptul cheie în jurul căruia a prins contur cea de-a VI-a ediţie a evenimentului este cel de comunicare didactică. Formarea şi dezvoltarea personalităţii are ca suport comunicarea. De aceea, am lansat cadrelor didactice din toate nivelurile de învăţământ provocarea de a evada din conformismul comod al tiparelor tradiţionale, prin antrenarea într-un schimb util de experienţe profesionale personalizate, menite să asigure optimizarea comunicării în spaţiul didactic. Procesul didactic trebuie să devină pentru elevi o experienţă de comunicare, o bună practică în relaţiile interumane, a dialogului şi colaborării, în locul unui proces de transmitere de cunoştinţe cu un singur sens. Activitatea pe care o propunem reprezintă o opţiune de formare în specialitate a cadrelor didactice din Colegiul Naţional «Roman-Vodă», dar şi din alte unităţi şcolare din Roman şi din ţară, în scopul de a deschide porţile spre comunicare pentru toţi copiii”, a precizat profesor Mihaela Tanovici, directorul Colegiului Naţional „Roman-Vodă”.

Lucrările participanţilor la simpozion vor fi publicate într-o nouă ediţie a periodicului „Alternative pedagogice aplicate”.COMENTARII

WORDPRESS: 0