Prima paginăGaleriile Gheorghe A. M. Ciobanu

„Simfonia”… fără baghetă

„Simfonia”… fără baghetă

Dimensiune text

 

ciobanu gheorghe am 03Maestra întru penel Elena Antochi este iarăşi prezentă, în ambianţa de „Salon plastic” al Muzeului de Artă, cu o nouă expoziţie, al cărei limbaj cromatic dialoghează, în tăcere, cu un alt cromatism, cu acel al Toamnei de afară. O comuniune ternară şi sensibilă, dar şi unitară: discreţia autoarei, exponatele şi anotimpul din jur, din care emană o nostalgie firească, nu atît romantică, ci mai mult armonioasă.

Creaţiile autoarei sînt expuse în două săli, aşa cum două sînt şi viziunile de ansamblu pe care penelul ei de acum le are asupra existenţei. Primul grupaj tinde înspre imponderabil şi evadare, către o spaţialitate ce se îndepărtează de noi, o dilatare crescîndă a distanţelor dintre „personajele” naturii, ceea ce a determinat-o pe „mult prea discreta” autoare să amplifice dimensiunile unor tablouri. E un ecou, parcă, la ceea ce cunoaşterea umană contemporană numeşte „expansiune cosmică”. În cealaltă sală, componentele lucrărilor se strîng unele în altele, se multiplică şi devin mai dense, ceea ce s-ar numi, rămînînd tot în lumea astrală, o „retracţiune” astrofizică.

Prin aceasta, expoziţia de acum a autoarei, deşi se impune prin lirism, în subsidiar ea ascunde sensurile de bază ale lumii. Poate de aici şi denumirea de „Simfonie”, cu care se intitulează întregul expus, deoarece acest gen suprem al muzicii se constituie ca un antagonism desfăşurat, ce are loc între două teme diferite. Doar că, acum, totul se petrece în tăcere, fără „dirijor”.

Revenind la grupajul prim, rămînem copleşiţi, de la început, cu acea revărsare a vegetalului, privit de cele mai multe ori, de aproape, şi care, astfel, ne învăluie prin petalele florilor sale. Să ne oprim, astfel, şi la acea „petală” umană, la acel cap de copil care, fiind dat din profil, scoate în evidenţă cele cinci „evadări” înspre afară, pornind de la frunte şi năsuc şi terminînd cu micuţa-i bărbie.

elena antochi expozitie 02Undeva, explozia de floral acoperă un grupaj de patru tablouri, cvartet care, în continuare, se metamorfozează în acel impresionant triptic de mari dimensiuni, ce surprinde un castel ascuns în pădure, asemeni aceluia din romanul lui Allain Fourrier: „Cărarea pierdută”. O redare lirică, mai mult naturistă şi foarte puţin naturalistă. Un floraj de „miez de zi”, care domină sensibil, chiar şi năvala de lumină solarică, venită, prin ferestre, de afară. Peisagistica grupului prim, văzută de către autoare mai minuţios şi mai concret, se alătură şi ea, concordantă, la acest „Ave lux”.

Cel de-al doilea grupet, expus în cealaltă sală, deşi porneşte cu un acelaşi penel, totuşi, e generat de o altă viziune a autoarei, şi ontologic, şi plastic. Se trece acum la un spaţiu restrîns, dar dominat de o evidentă densitate a componentelor subiectuale, ducîndu-ne cu gîndul la acea „retracţiune” existenţială, despre care, mai sus, aminteam. Un concentrism la care şi floralul se subordonează, petalele pierzîndu-şi din eflorescenţa de adineaori şi devenind, acum, o componentă constitutivă.

De aici şi fireasca metamorfoză a culorilor, ele părăsind explozivul dominant al luminii de adineaori şi căpătînd, acum, mai mult un caracter analitic, de supravieţuire şi de complexizare. Analiticul se diferenţiază, aşa artistic, de viziunea globală, de sinteză, existentă la primul grup. De remarcat măsura mai mare de realism care predomină, spre deosebire de simbolismul romantic al primelor lucrări. Un binarism prin care se exprimă dualitatea şi filosofică, şi creativă a autoarei noastre.

Prin aceasta, denumirea de „Simfonie a culorilor”, pe care Elena Antochi o foloseşte la a-şi denumi, metaforic, expoziţia, se suprapune cu semnificaţia de la arta sunetelor, la amîndouă reflectîndu-se o trăsătură universală a lumii: antitetismul ei existenţial.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna noiembrie 2005

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0