Sesiune prelungită de depunere a proiectelor prin GAL

Proiectele realizate prin Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Siretului” pot fi depuse spre finanţare până pe 30 mai.

Este vorba de proiecte pe Măsura 41, submăsura 413.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 de euro. Finanţarea nerambursabilă prin această măsură este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de profit şi până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Pot depune proiecte autorităţile locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, aşezăminte culturale şi instituţii de cult, ONG-uri, persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural în spaţiul rural. GAL „Valea Siretului” va acorda prioritate investiţiilor care integrează în proiect acţiuni de mediu.


COMENTARII

WORDPRESS: 0