Servicii la standarde internaţionale la AJOFM Neamţ

Dimensiune text

Agenţia judeţeană, dar şi agenţiile locale din Neamţ au primit certificare internaţională pentru activităţile desfăşurate.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ şi agenţiile locale Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ sunt certificate SR EN ISO 9001/2008 pentru următoarele domenii de activitate: medierea muncii în străinătate, stimularea mobilităţii forţei de muncă, informare şi consiliere profesională, bursa locurilor de muncă, activitatea EURES, implementarea la nivel judeţean a măsurilor de prevenire a şomajului şi protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă, înregistrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, medierea muncii, întocmirea dosarului pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, eliberare de adeverinţe pentru acordarea venitului minim garantat, servicii de preconcediere, acordare şi evidenţă viză lunară, completarea veniturilor salariale, stimularea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin acordarea de subvenţii şi facilităţi şi urmărirea acestora, comunicare mass-media şi relaţii cu publicul, monitorizare proiecte finanţate din Fonduri Structurale Europene.

„AJOFM Neamţ a proiectat, documentat, implementat şi menţine un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008, dar şi îmbunătăţeşte şi perfecţionează continuu acest sistem. Procesul de certificare a necesitat întocmirea de proceduri operaţionale pentru toate activităţile agenţiei pe formatul ISO 9001/2008. Documentaţia sistemului de management al calităţii este adecvată scopului, misiunii şi dimensiunii AJOFM Neamt, fiind periodic analizată pentru a corespunde strategiilor instituţiei pe termen lung şi mediu”, a spus Daniel Chirilă, director executiv al AJOFM Neamţ.

Certificarea CERTIND s-a făcut pe o perioadă de trei ani, perioadă în care instituţia se obligă să menţină standardul de calitate în conformitate cu sistemul de management şi criteriile de audit prevăzute de standardul ISO 9001/2008, să asigure eficacitatea sistemului de management în realizarea obiectivelor propuse, precum şi conformitatea sistemului de management. În fiecare an vor fi efectuate audituri de supraveghere din partea firmei CERTIND, care vizează principalele aspecte ale activităţii desfăşurate.COMENTARII

WORDPRESS: 0