Service-uri auto sancționate de ITM Neamț

Service-uri auto sancționate de ITM Neamț

Dimensiune text

 

 

În perioada 19 – 20 octombrie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Neamț au verificat 27 de agenţi economici, în cadrul campaniei naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legate care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor, informează ITM Neamț.

Cu prilejul verificărilor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă, s-au constatat deficienţe constând în faptul că angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului  de lucru. De asemenea, angajatorul nu face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă ale acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale și nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii ITM Neamț au constatat deficiențe constând în faptul că nu este asigurat echipamentul individual de protecția muncii și controlul utilizării acestuia de către lucrători pentru protejarea la umezeală și zgomot, nu s-au identificat şi evaluat toate riscurile de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă și nu au fost verificate instalaţiile electrice privind securitatea şi sănătatea în muncă. S-au constatat lipsa controlului medical periodic și nedesemnarea lucrătorilor care aplică măsuri de prim ajutor, inclusiv lipsa trusei medicale pentru acordarea primului ajutor.

S-au aplicat trei sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 20.000 de lei, în domeniul relaţiilor de muncă, şi 31 de sancţiuni contravenţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. A fost identificat un angajator la care o persoană presta activitate fără forme legale de angajare, informează comunicatul ITM Neamț.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0