SE DEPUN CERERILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

SE DEPUN CERERILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Dimensiune text

elevi 680x365Începând de luni, 29 februarie, părinţii pot completa cererile tip pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar. Procedura se poate realiza în două etape, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice: între 29 februarie – 18 martie şi 30 martie – 8 aprilie. Cererile pot fi completate online sau la unitatea de învăţământ la care se doreşte înscrierea copilului, validarea urmând să se facă în aceeaşi zi.

Prima etapă de înscriere

În prima etapă, până pe 21 martie va avea loc procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar a cererilor tip cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala solicitată. Între 22 şi 24 martie, va avea loc procesarea la nivelul şcolilor, dar se va face şi admiterea sau respingerea cererilor la nivelul Comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de Administraţie al şcolii a listei candidaţilor admişi în această etapă.

În 25-26 martie, se vor afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Școlar numele candidaţilor înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapa. Pe 29 martie se vor afişa la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

A doua etapă

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar se va desfăşura în perioada 30 martie – 8 aprilie, când se vor depune cererile tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio instituţie în prima etapă sau nu au participat la aceasta. În acelaşi timp vor fi validate cererile tip de înscriere.

Pe 15 aprilie, se vor afişa la fiecare şcoală listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. Între 18 aprilie – 22 aprilie, se vor face centralizarea şi soluţionarea, de către Inspectoratul Școlar, a cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscrişi la vreo şcoală.


COMENTARII

WORDPRESS: 0