Se caută viitori poliţişti, jandarmi şi pompieri

Se caută viitori poliţişti, jandarmi şi pompieri

 

academia de politie admitere politistiCei care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de poliţist se pot înscriere pe unul din următoarele locuri:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: Facultatea de Poliţie (250 de locuri la frecvenţă, dintre care 6 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi, precum şi 50 la frecvenţă redusă), Facultatea de Poliţie de Frontieră (80 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi), Facultatea de Jandarmi (70 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi), Facultatea de Știinţe Juridice şi Administrative (Specializarea Drept -125 de locuri la frecvenţă şi 100 de locuri la distanţă, cu taxă; Specializarea Știinţe administrative – 50 de locuri la frecvenţă, cu taxă), Facultatea de Pompieri (50 de locuri  la frecvenţă, dintre care 1 pentru rromi), Facultatea de Arhivistică (15 locuri la frecvenţă, bugetate, dintre care 2 pentru maghiari şi 5 la frecvenţă, la taxă);

– Școala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 700 de locuri (16 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);

– Școala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi).

Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum şi în şcolile de poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic – aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat – dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile MAI la instituţii de învăţământ superior ale MApN şi Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti); să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până la data de 27 mai a.c., iar cele pentru admiterea la şcolile de poliţie, până la data de 29 iulie.

Toate detaliile cu privire la înscriere şi la desfăşurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro  – Carieră – Admitere 2016.

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0