Se caută personal pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamț

Se caută personal pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamț

Ce posturi sunt scoase la concurs în instituțiile publice
Concurenţă acerbă pentru posturile de registrator de la Spital
Noi oportunități de angajare la Târgul Virtual de Joburi pentru Personalul Medical

 

pompieri autospecialaInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Petrodava” al Judeţului Neamţ organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi prevăzute a fi încadrate de subofiţeri, prin încadrare din sursă externă.

ISU Neamț caută un subofiţer tehnic principal pentru Serviciul Financiar, doi conducători auto pentru autospeciale pentru Serviciul Logistic-Tehnic, șase subofiţeri operativi principali – pompieri pentru Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, un subofiţer operativ principal – pompier pentru Detaşamentul de Pompieri Roman, precum și cinci subofiţeri operativi principali – pompieri și un conducător auto pentru autospeciale / pompier pentru Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ – Garda de Intervenţie nr. 2 Poiana Teiului

Condiţii de înscriere pentru candidaţi

Pentru a participa la concursuri, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să depună documentele prevăzute în anunţurile de concurs, în condiţiile şi la termenele stabilite în acestea;
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului (pentru toate posturile, mai puțin cel pentru Serviciul Financiar);
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile;
– să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate în anunţurile de concurs;
– persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 alin. (1) lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
– să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
– să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
– persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în strada Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007 sau  pot accesa pagina oficială de internet www.ijsunt.ro. Anunţurile au fost publicate pe pagina oficială de internet a instituţiei, la secţiunea Carieră / Anunţuri angajare (http://www.ijsunt.ro/angajari.php).

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!