Se caută ofiţer cu informarea şi relaţii publice la U.M. 01144 Roman

Se caută  ofiţer cu informarea şi relaţii publice la U.M. 01144 Roman

U.M. 02490 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Pentru zona noastră, MApN organizează concurs de ocupare a funcției de ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul maior) la U.M. 01144 Roman. Sursa de provenienţă a candidaţilor: ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior; persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ; gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior.

Nivelul minim de studii solicitat îl reprezintă studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale comunicării” specializările „Jurnalism”, „Comunicare şi relaţii publice”, „Ştiinţe ale informării şi documentării”; „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializările „Comunicare şi relaţii publice-informaţii”, „Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării”, „Studii de securitate şi informaţii”, „Psihologie-informaţii”; domeniul „Ştiinţe politice” specializările „Ştiinţe politice”, „Studii de securitate”; domeniul „Filozofie” specializarea „Filozofie”; domeniile „Limbă şi literatură” şi „Limbi moderne aplicate”, „orice specializare”; sau -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale comunicării”;
Detalii se pot obține la sediu U.M. 01144 Roman, din strada Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, Roman, județul Neamţ.

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0