Școala profesională reînvie la „Miron Costin”

Dimensiune text

În anul școlar viitor se organizează cursuri la specializările mecanic auto și electromecanic utilaje și instalații industriale, cu posibilitatea de angajare la partenerii de practică. Înscrierile se fac în perioada 7 – 31 mai.  

 

 

Colegiul Tehnic „Miron Costin” organizează în anul școlar 2012 -2013 cursuri de învățămînt profesional pentru două specializări cu căutare pe piața muncii: mecanic auto (două clase, 58 de elevi) și electromecanic utilaje și instalații industriale (o clasă cu 28 de elevi).  Pregătirea prin învățămîntul profesional este parte a liceului tehnologic și se realizează pe parcursul a doi ani de studiu, cu posibilitatea parcurgerii disciplinelor pentru învățămîntul obligatoriu și a modulelor de pregătire de specialitate pentru calificare profesională.

Programul oferă pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de muncă și, implicit, la independența financiară. Școlarizarea se va face în baza unui acord de parteneriat încheiat cu Umaro SA – pentru specializarea electromecanic și cu CADT Interservice SRL și Automoldova – pentru specializarea mecanic auto, cursanții avînd posibilitatea de a se angaja, la finele stagiului, la partenerii de practică.

 

Calificări căutate pe piața muncii

 

Urmînd specializarea de electromecanic utilaje și instalații industriale, cursanții vor căpăta abilitatea de a asambla , de a încerca și de a pune în funcțiune utilaje industriale, de a realiza instalaţii electrice de joasă tensiune, de a utiliza mașinile și instalațiile electrice de joasă tensiune, de a exploata, întreține și repara utilaje electromecanice. Pentru această specializare sînt accesibile următoarele ocupații: montator/reglor/depanator aparataj electric, electromecanic mașini și echipamente electrice, electromecanic rețele cabluri, electromecanic rețele linii, electromecanic și montator electromecanic.

În 2012 se estimează pentru acest nivel de calificare un salariu de 700- 850 de lei, cu posibilitatea găsirii unui loc de muncă într-un interval de trei  luni. Calificarea de mecanic auto asigură dobîndirea de deprinderi și abilități care permit executarea de lucrări de întreținere, reglare, diagnosticare și reparare a sistemelor, mecanismelor și instalațiilor autovehiculelor, dar și de manevrare a acestora, aplicînd legislația, dar și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumîndu-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă.

Calificarea „mecanic auto” se găsește pe lista meseriilor preponderente pe piața muncii în perioada 2011 – 2020, șansele de angajare în scurt timp fiind mai mari decît în cazul altor calificări, iar salariile care se pot obține sînt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

„Finalitatea programului constă în dobîndirea unui certificat de calificare profesională cu care absolvenții se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului se dobîndește și certificatul de absolvire a învățămîntului obligatoriu, certificat care permite continuarea studiilor în învățămîntul liceal prin înscrierea la clasa a XI-a liceu”, a spus directorul Colegiului Tehnic „Miron Costin”, profesor Nelia Lorica Havrici.

 

Înscrieri și pentru absolvenții din promoțiile anterioare

 

În program pot intra elevii care sînt înscriși în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puțin clasa a IX-a de liceu, dar care și-au abandonat ulterior studiile, precum și elevi din seriile anterioare care au finalizat școala de arte și meserii. Înscrierea la învățămîntul profesional se realizează prin completarea unui formular standard. Formularul se solicită la secretariatul Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman. Perioada în care se face îscrierea pentru calificarea profesională dorită este 7 – 31 mai 2012.

Încrierea se face pe baza unui dosar  care se  depune la secretariatul Colegiului Tehnic „Miron Costin”, strada Mihai Eminescu nr.  7, (fosta Școală de șoferi), telefon 0233-744403. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip de înscriere (poate fi solicitată la secretariatul școlii), copie după certificatul de naștere sau după cartea de identitate, documente care să ateste situația școlară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării școlii de arte și meserii).

 

Burse de 200 de lei pe lună

 

Pregătirea prin învățămîntul profesional este organizată atît în școală, cît și la angajator. Orarul este unul flexibil și este stabilit de școală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de practică. În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele școlii și la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului. În al doilea an, 75% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor doi ani sînt organizate stagii comasate de practică, cu o durată totală de 11 săptămîni – 6 săptămîni în primul an și 5 săptămîni în cel de-al doilea an – stagiul de practică desfășurîndu-se la angajator. Pe perioada formării, cursanții primesc o bursă de 200 de lei pe lună.


COMENTARII

WORDPRESS: 0