Școala Primară „MUȘATINII” – OFERĂ pentru ANUL ȘCOLAR 2019-2020 18 locuri în clasa pregătitoare

Unitate de învăţământ patronată de Fundaţia „EPISCOP MELCHISEDEC”, autorizată și inclusă de Inspectoratul Şcolar Neamţ în reţeua școlară a municipiului Roman.
Roman, 611065, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Telefon: 0728880510
E-mail: scoalamusatinii.melchisedec@gmail.com

 

 

OFERĂ pentru ANUL ȘCOLAR 2019-2020 18 locuri în clasa pregătitoare

 

 

Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar

– clasa pregătitoare, clasele I-IV și este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală.
Deviza şcolii: “Pas cu pas alături de tine !”

Programul zilnic oferit elevilor:

 • 08.00 – 12.00 activităţi instructiv-educative ,
 • 12.00 – 13.30 servirea mesei, activităţi recreative, odihnă,
 • 13.30 – 17.00 activităţi opţionale şi After school.

 

ŞCOALA Primară „MUŞATINII” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:

– 1 sală de clasă cu spaţiu generos (conform cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) dotată cu:

 • mobilier specific,
 • materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv,
 • echipamente TIC noi (tabla digitala intce asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative.

– 1 sală dotată pentru servirea mesei,
– 1 spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
– 1 teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi outdoor,
– 1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,
– 1 cabinet medical,
– 1 cabinet de consiliere psihologică – logopedie.

 

Elevii clasei pregătitoare vor beneficia de competenţele didactice şi metodice a 2 doamne învăţătoare. Cadrele didactice ale noii unităţii de învăţământ au o relevantă experienţă de predare în învăţământul primar, gradul didactic I, cursuri de formare în metodica noilor educaţii, competenţe pedagogice şi reputaţie profesională recunoscută la nivelul comunităţii.

Programul activităţilor formative şi instructiv-educative va fi centrat pe învăţarea activă în clasă, cu accent pe achiziţia de competenţe prin abordări inovatoare, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Părinții și copiii pot alege împreună dintre cele mai diverse activități opționale: studierea limbilor străine, engleză şi/sau franceză, dans artistic, activități de grup sau individuale care să dezvolte copiilor abilităţi de viaţă esenţiale precum gândirea critică și cea creativă, auto-conștientizarea și empatia, gestionarea stresului și a emoțiilor.

 

DE CE să alegi Şcoala Primară MUŞATINII pentru copilul tău?

  • EDUCAŢIE de CALITATE oferită copiilor cu profesionalism şi dăruire de 2 cadre didactice cu gradul didactic I, cu experienţă în învăţămânul primar şi rezultate recunoscute!
  • NUMĂRUL limitat de elevi în clasă: 18 -20 elevi.
  • DOTARE MATERIALĂ bună şi condiţii optime în sala de clasă şi spaţiile auxiliare.
  • PROGRAMUL zilnic oferit elevilor 8 – 17 care asigură copiilor supraveghere calificată de educare, formare şi dezvoltare cât mai completă a personalităţii dar şi confortul psihic al părinţilor.
  • SERVIREA prânzului în şcoală şi program de somn şi/sau relaxare pentru elevii clasei pregătitoare.
  • ACTIVITĂŢI AFTER SCHOOL şi activități opționale la alegerea părinţilor şi elevilor.

 

Deschide drumul către succesul copilului tău!

Mai multe INFORMAȚII privind ofera noastră şi înscierea la
Şcoala Primară „MUŞATINII” – telefonul conducerii : 0728 880 510

COMENTARII