Școală postliceală fără taxă, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”

Dimensiune text

La Liceul Teologic „Episcop Melchisedec Ștefănescu” va funcţiona, în viitorul an şcolar, o clasă finanţată de la bugetul de stat, cu specializarea asistenţi medicali generalişti. Înscrierile se fac până pe 10 septembrie. 

Candidaţii înscrişi la cursurile Școlii postliceale sanitare, care va funcţiona, începând din anul şcolar 2014 – 2015, în cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” nu vor avea de achitat nicio taxă de şcolarizare. Școala funcţionează în regim de învăţământ public, cu finanţare de la buget, clasa fiind prevăzută în planul de şcolarizare aprobat de Ministerul Educaţiei pentru viitorul an şcolar. „În urma evaluării externe realizate de către experţii din cadrul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămăntul Preuniversitar (ARACIP), îndeplinindu-se toţi descriptorii de performanţă, Consiliul de Administraţie al ARACIP a emis hotărârea nr. 23 din 14 iulie 2014, prin care primim autorizaţie provizorie de funcţionare pentru a şcolariza elevi în învăţământul postliceal, cu specializarea asistent medical generalist. Această hotărâre, cumulată cu aprobarea planului de şcolarizare de către Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ, ne dă dreptul de a începe anul şcolar 2014 – 2015 şi cu o clasă cu 28 de locuri de postliceală. Avantajul elevilor care vor ocupa aceste locuri este, în primul rând, acela că nu vor avea de plătit o taxă de şcolarizare”, a precizat preotul Gheorghe Smerea, directorul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”.

Înscrierile pentru clasa de asistenţi medicali de la Liceul Teologic se fac până pe 10 septembrie. În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât al locurilor libere, va fi organizat un concurs de admitere. „Examenul de admitere va fi format dintr-un interviu şi un test scris, din Anatomia şi fiziologia omului. Nota de la interviu va conta în proporţie de 25% în calculul mediei de admitere, iar nota de la testul scris va reprezenta 75% din media de admitere”, a precizat directorul Gheorghe Smerea.

În condiţiile în care vor exista numeroase cereri de înscriere, conducerea liceului nu exclude posibilitatea înfiinţării a încă unei clase, de această dată cu plată, taxa fiind, însă, mai mică decât la celelalte şcoli postliceale existente. „Elevii care se vor înscrie la şcoala postliceală din cadrul liceului nostru vor beneficia, pe lângă locurile bugetate, situaţie unică în judeţ, şi de profesori, asistenţi şi medici dornici de realizarea unui învăţământ postliceal de performanţă, precum şi de posibilitatea ca, la finalul celor trei ani de studiu, să poată activa în cadrul Spitalului arhiepiscopal , care va fi gata până la finalul perioadei lor de studii”, a spus directorul Gheorghe Smerea.

Cererile de înscriere se vor depune la secretariatul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” până pe 10 septembrie. Tot aici se poate consulta şi programa pentru testul scris. Acesta este programat a avea loc pe 11 septembrie.COMENTARII

WORDPRESS: 0