Prima paginăSocialEducatie

Sărbătoare la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Dimensiune text

Colegiul Tehnic „Danubiana” aniversează 63 de ani de învăţământ tehnic şi 40 de ani de când funcţionează ca liceu. Pentru a marca momentul, au fost organizate festivităţi la care vor participa foşti şi actuali profesori şi elevi, alături de partenerii tradiţionali ai şcolii.

Colegiul Tehnic „Danubiana” aniversează marţi, 4 noiembie, 63 de ani de învăţământ tehnic şi 40 de ani de când unitatea de învăţământ are statut de liceu. Acestui prilej îi sunt dedicate festivităţi la care vor participa reprezentanţi ai autorităţilor administrative, parteneri educaţionali ai şcolii, actuali şi foşti profesori şi elevi. Manifestările cuprind activităţi sportive, expoziţii cu produse realizate de elevi, activităţi demonstrative în bazele de instruire practică, un program artistic şi o întâlnire festivă a tuturor celor care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea Colegiului Tehnic „Danubiana”.

De la şcoală de ucenici la Școală Europeană

Școala care astăzi se numeşte Colegiul Tehnic „Danubiana” s-a născut din necesitatea pregătirii de personal calificat pentru cea mai mare fabrică de zahăr din ţară, de atunci, înfiinţată la Roman, la începutul secolului XX, de belgieni. La începutul anilor ’50, Fabrica de zahăr „Ilie Pintilie” din Roman ocupa locul principal în industria zonei şi constituia un important punct de atracţie pentru cei ce doreau un loc de muncă. Necesitatea existenţei unor lucrători specializaţi în industria zahărului şi lipsa şcolilor de profil au determinat conducerea fabricii să organizeze, cu avizul Ministerului Învăţământului şi Ministerului Industriei Bunurilor de Larg Consum, începând cu 1951, primele cursuri de calificare a muncitorilor. Lua naştere , astfel, Școala de Calificare Profesională, care îşi desfăşura activitatea în incinta şi sub patronajul Fabricii de zahăr „Ilie Pintilie” Roman. În 1956, se înfiinţează Școala Profesională de Ucenici pentru Industria Alimentară, aflată sub patronajul fabricii şi care avea misiunea de a pregăti lucrători specializaţi pentru fabrici de zahăr, spirt şi bere, morărit şi panificaţie, industrializarea laptelui, a cărnii sau pentru fabrici de tutun din întreaga ţară. Școala şi-a început funcţionarea în incinta Fabricii de Zahăr, în clădirea unde se desfăşuraseră, anterior, cursurile de calificare, iar elevii efectuau instruirea practică în atelierele întreprinderii.

Realizările elevilor, buna pregătire profesională a absolvenţilor, pasiunea şi dăruirea cadrelor didactice şi-au pus amprenta asupra evoluţiei ulterioare a şcolii, determinând transformarea ei în liceu. Născut nu atât dintr-o directivă a anilor ‘ 70, cât, mai ales, din dorinţa şi determinarea unor oameni cu vocaţie de pedagogi vizionari, începând cu anul şcolar 1974-1975, Școala Profesională de Ucenici pentru Industrie Alimentară Roman se transformă, conform Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 354 din 5 aprilie 1974, în Liceul de Industrie Alimentară Roman. Demersurile pentru înfiinţarea liceului aparţineau directorului Paul Murdzek- cel care, încă de la începutul activităţii sale didactice, a urmărit schimbarea statutului şcolii- şi a inginerului Vasile Platon.

15 septembrie 1975 reprezintă o dată importantă în istoria şcolii, atunci fiind date în folosinţă noul local al şcolii, o sală de gimnastică şi o cantină cu o capacitate de 150 locuri. Școala a crescut în anii care au urmat şi, ca urmare a activităţii dedicate a profesorilor şi a rezultatelor obţinute de elevi, la 15 septembrie 2004 primeşte statutul de colegiu. Aflat într-un continuu proces de extindere, modernizare şi racordare la valorile europene, la 40 de ani de existenţă, Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman a dobândit statutul de „Școală Europeană”, ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute prin derularea de programe şi proiecte de cooperare europeană.

Școală adaptată cerinţelor elevului

Colegiul Tehnic „Danubiana” este recunoscut, astăzi, ca una din şcolile de elită ale zonei, o şcoală cu renume şi tradiţie în domeniul specializărilor de industrie alimentară şi servicii.

Domeniile de bază în care se asigură pregătirea sunt: resurse naturale şi protecţia mediului, servicii, turism şi alimentaţie publică, industrie mecanică şi textilă. Colegiul Tehnic „Danubiana” asigură un mediu adecvat dobândirii cunoştinţelor şi competenţelor necesare integrării socio-profesionale. Dispune de una din cele mai dotate şi eficiente baze materiale din zonă: săli de clasă, laboratoare, cabinet fonetic, cabinet multimedia, trei laboratoare de informatică (conectate la internet), atelier de panificaţie şi patiserie, micro-bucătărie, bibliotecă, sală de sport şi terenuri de handbal şi tenis, cantină şi internat.

Pe lângă pregătirea profesională de calitate, Colegiul Tehnic „Danubiana” oferă elevilor posibilitatea de a participa la activităţi extraşcolare care promovează egalitatea de şanse, iniţiativa şi spiritul inovativ: activităţi de voluntariat prin intermediul Clubului „Impact” şi „Proeducaţia”, trupe de teatru, activităţi de protecţia mediului şi activităţi sportive, revistele şcolii – Clipa, Info-time, Green Eco, Up2U -, postul de radio şcolar şi, în special, implicarea în proiecte extraşcolare.

S-au derulat în şcoală, până în prezent, şapte proiecte de cooperare Comenius şi Leonardo da Vinci, cu finanţare europeană, în parteneriat cu şcoli din: Turcia, Italia, Croaţia, Polonia, Marea Britanie, Franţa, Suedia, Austria şi Spania, şi patru proiecte PHARE. Menirea şcolii şi a profesorilor este aceea de a pregăti tinerii pentru a deveni oameni de valoare, racordaţi la standardele societăţii actuale, aflată într-o permanentă schimbare.

„Ne propunem să trecem proba durabilităţii”

primari - vacaru„Timpul supune toate realizările şi eforturile la proba decisivă a durabilităţii, căci un lucru de calitate nu poate fi efemer, accidental sau datorat întâmplării, ci, dimpotrivă, înseamnă implicare, pasiune, efort şi dăruire. Ne propunem, astăzi, la aniversarea a 40 ani de existenţă a Colegiului Tehnic «Danubiana» Roman, să aducem un omagiu celor care au contribuit la întemeierea acestei instituţii de învăţământ şi care, de-a lungul anilor, au creat aici un edificiu de cultură, educaţie şi spiritualitate, oferind şansa generaţiilor actuale şi viitoare de a menţine şi perpetua ceea ce este valoros. Apreciem, pe bună dreptate, că preluarea valorilor tradiţionale şi deschiderea spre comunitate reprezintă condiţii fundamentale ale consolidării poziţiei şi statutului şcolii şi, de aceea, experienţele trecutului trebuie să constituie punctul de plecare în construirea viitorului şi în împlinirea aspiraţiilor umane şi educaţionale. Fiecare generaţie de elevi propune şi deschide noi orizonturi, în care se împletesc idealuri, speranţe şi aspiraţii care înseamnă, de fapt, o parte din sufletul fiecăruia, ce îşi pune amprenta asupra vieţii şi istoriei şcolii”, a spus profesorul Leonard Vacaru, director al Colegiului Tehnic „Danubiana”.

COMENTARII

WORDPRESS: 0