„Săptămâna meseriilor”, la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”

„Săptămâna meseriilor”, la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”

Dimensiune text

 

 

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman a derulat, în perioada 1 – 5 aprilie, proiectul „Săptămâna meseriilor”, adresat elevilor de gimnaziu care sunt în clasa a VIII-a și care a avut ca obiectiv familiarizarea elevilor cu specificul calificărilor pentru învățământul profesional de trei ani din oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2019 – 2020.

Planul de școlarizare pentru anul școlar viitor cuprinde: 5 clase de liceu (1 clasă matematică-informatică, 2 clase pentru calificarea tehnician operator tehnică de calcul, 1 clasă tehnician în instalații electrice și 1 clasă tehnician prelucrări mecanice) și 2 clase de învățământ profesional (1 clasă domeniul electronică, automatizări cu calificarea electronist aparate și echipamente, 0,5 clase domeniul electric, calificarea electrician exploatare joasă tensiune și 0,5 clase domeniul mecanică, calificarea strungar). Pentru cele trei domenii de pregătire profesională, proiectul a inclus activități de prezentare a școlii, vizitarea laboratoarelor și atelierelor de specialitate, participarea la lecții demonstrative și laboratoare interactive, precum și participarea la Concursul Național de comunicări științifice „Antreprenor pentru viitor”, ediția a IX-a.

Au participat 112 elevi de la școli gimnaziale din localitățile Bîra, Sagna, Iugani, Mircești și Structura „Carol I”. În cele cinci zile, elevii de gimnaziu au participat la un laborator interactiv de măsurări și circuite electrice, în cadrul căruia au realizat montaje electrice și au efectuat măsurarea unor mărimi electrice sub îndrumarea profesorului Lăcrămioara Ploșniță, director al liceului. În cadrul acestui laborator, au participat în calitate de asistenți elevi din clasa a XI-a și a XII-a care fac parte din lotul județean care va participa la faza națională a Olimpiadei Tehnice pentru domeniile electronică, electric și mecanică. De asemenea elevii de gimnaziu au participat și la un atelier de demonstrații practice realizate în atelierul de instalații electrice, unde elevii de clasa a X-a școală profesională, sub îndrumarea inginerului Monica Răucescu, le-au arătat cum se realizează o instalație electrică simplă de iluminat și prize și care sunt competențele dobândite la calificarea electrician exploatare joasă tensiune și tehnician în instalații electrice.

În laboratorul de tehnică de calcul, inginerul Daniel Curpăn le-a prezentat elevilor de gimnaziu o parte din machetele și circuitele electronice realizate de elevii de liceu, le-a prezentat competențele specifice calificării electronist aparate și echipamente și care sunt agenții economici care au solicitat această calificare. Profesorul Paula Leancă a realizat împreună cu elevii de gimnaziu mici experimente în laboratorul de chimie, demonstrând acestora importanța chimiei în viața cotidiană.

„Joi, 4 aprilie, elevii care au vizitat școala au avut oportunitatea de a participa la lucrările Concursului Național de Comunicări științifice «Antreprenor pentru viitor», concurs aflat la a IX-a ediție. Elevii de gimnaziu au fost impresionați de machetele funcționale realizate de elevii de liceu în cadrul secțiunii «Homo faber». Tot în perioada 1 – 5 aprilie, au fost organizate și activități de promovare a ofertei educaționale a Liceului Tehnologic «Vasile Sav» Roman pentru anul școlar 2019 – 2020 în școlile gimnaziale din zonele limitrofe Romanului, pentru elevii de gimnaziu care nu au putut participa la «Săptămâna meseriilor», iar un accent deosebit s-a pus pe promovarea meseriilor de la școala profesională și pe cerința acestora pe piața forței de muncă locale”, a afirmat directorul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”, profesor Lăcrămioara Ploșniță.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0