Prima paginăEconomie

Sancțiuni pentru service-uri auto și brutării, aplicate de ITM Neamț

Sancțiuni pentru service-uri auto și brutării, aplicate de ITM Neamț

Dimensiune text

 

În perioada 21 – 26 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul Campaniei naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost:
– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate;
– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile verificate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
– verificarea luării de către angajatori a măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Au fost verificaţi 46 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 81 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 56 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 50.000 de lei .

În domeniul relaţiilor de muncă, cu ocazia controalelor au fost constatate 27 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 40.000 de lei. La un angajator au fost depistate două persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost:
– primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
– necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. nr. 905/2017, modificată şi completată;
–  nu se ţine evidenţa zilnică a orelor de muncă prestate de salariaţi;
– nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
– nu se face dovada drepturilor salariale.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu ocazia controalelor au fost constatate 54 de deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi s-au aplicat 54 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei. La trei angajatori au fost oprite din funcţiune patru echipamente de muncă pentru că exista un pericol iminent pentru salariaţi de producere a unui accident de muncă.

Alte deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
– nu era asigurat triajul epidemiologic la intrarea în unitate şi lipseau dezinfectanţii pentru mâini;
– nu era actualizat planul de prevenire şi protecţie;
– nu era asigurată semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă ;
– lipsea buletinul de verificare a instalaţiei de legare la pământ;
– lipsea trusa de prim ajutor;
– lipsea autorizaţia ISCIR la punerea în funcţiune a elevatoarelor auto ;
– nu era efectuat controlul medical periodic;
– nu era asigurată o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0