Prima paginăEconomie

Sancțiuni de 22.000 de lei aplicate de ITM Neamț

Sancțiuni de 22.000 de lei aplicate de ITM Neamț

Dimensiune text

 

 

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au verificat, în perioada 18 – 29 iunie, 53 de angajatori, în cadrul campaniei naționale privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, informează ITM Neamț.

Cu prilejul verificărilor, inspectorii de muncă au constatat următoarele deficiențe în domeniul relaţiilor de muncă: angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, nu a transmis raporturile de muncă în registrul general de evidenţă a salariaților, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat și nu respectă prevederile privind înregistrarea și transmiterea încetării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţa a salariaților.

De asemenea nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului  de lucru, nu se face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale și nu se respectă termenul legal de transmitere în REVISAL, data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

La 14 dintre angajatorii verificați au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 22.100 de lei, mai precizează comunicatul ITM Neamț.

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0