Salvatorii nemţeni îşi caută viitorii colegi

Salvatorii nemţeni îşi caută viitorii colegi

Dimensiune text

 

pompieri15Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ îi aşteaptă pe tineri să se înscrie la la concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Concursul se adresează celor care nu vor depăşi vârsta de 27 de ani până la finalul lui 2016, iar înscrierea se poate face până la data de 29 august a.c. „Menţionăm că, anul trecut, şase proaspăt absolvenţi ai liceelor din judeţ au devenit elevi ai unităţii de învăţământ, în condiţiile în care au fost scoase la concursul de admitere 120 de locuri, anul acesta numărul de locuri scoase la concurs de aceeaşi instituţie fiind aproape dublu, respectiv 224 de locuri. Disciplinele de concurs sunt matematică şi fizică, iar durata cursurilor este de doi ani. La admitere pot participa exclusiv bărbaţi”, a precizat locotenent Andrei Grancea, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”.

Cei interesaţi trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba romană scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să aibă înălţimea de minimum 1,65 m.

Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţă, se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816/ 0233.216815.COMENTARII

WORDPRESS: 0