Prima paginăActualitate

Salariul minim pe economie pentru cercetători ştiinţifici

Dimensiune text

La SCDA Secuieni lucrează 11 cercetători. Şase dintre ei sunt doctori în ştiinţe. Aceşti specialişti sunt asimilaţi bugetarilor şi au simţit efectele actelor legislative din sistemul bugetar.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Secuieni este o unitate de de renume. Specializarea şi promovarea specialiştilor în grade ştiinţifice se realizează numai prin rezultate obţinute prin cercetare. „În cadrul unităţii noastre lucrează 11 cercetători. Dintre aceştia, şase sunt doctori în ştiinţe cu grade ştiinţifice de CS 1 – cercetător ştiinţific gradul 1 -, CS 2 şi CS 3, iar cinci dintre ei au gradul ştiinţific CS şi sunt doctoranzi în cadrul Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi”, a declarat doctor inginer Elena Trotuş, cercetător ştiinţific cu gradul 1, directorul SCDA Secuieni.

Doi dintre cercetători se află în faza finală de elaborare a tezelor de doctorat, urmând ca, în luna februarie 2014, să susţină public tezele de doctorat. Directorul SCDA face parte din comisia de examinare a doctoranzilor pe întreaga perioadă de pregătire a doctoratului, dar şi din comisia de susţinere publică a tezelor de doctorat. „Îmi doresc ca tinerii mei colegi să dea răspuns la toate problemele agriculturii în ceea ce priveşte protecţia culturilor, aşa cum noi i-am obişnuit pe cultivatorii de plante de câmp, pe specialiştii agronomi”, a precizat directorul SCDA Secuieni.

Una dintre lucrările de doctorat, de exemplu, are ca obiectiv principal stabilirea entomofaunei (speciilor de insecte) dăunătoare care produc pagube culturii de rapiţă, ce deţine o pondere importantă în cadrul culturilor de câmp. Totodată, se urmăreşte identificarea entomofaunei utile, mai puţin studiată pentru această cultură. „Scopul nostru este de a găsi mijloacele şi metodele pentru creşterea densităţii speciilor de insecte utile care controlează insectele dăunătoare şi care conduce la un consum de produse chimice reduse”, a spus inginer doctor Elena Trotuş.

1.280 de lei, salariul lunar al unui cercetător ştiinţific

Un cercetător ştiinţific are un salariu foarte mic. Specialiştii care fac cercetare în cadrul SCDA sunt asimilaţi bugetarilor şi au simţit efectele actelor legislative din sistemul bugetar. „Un cercetător ştiinţific doctorand are un salariu brut de numai 1.280 de lei. Este evident că acesta nu-şi normează munca la opt ore şi la cinci zile pe săptămână. Suntem îngrădiţi de bariere legislative. Din acest motiv, nu putem atrage tineri şi nici nu-i putem  menţine în activitatea de cercetare”, a precizat directorul SCDA Secuieni.

Pentru activitatea de cercetare-dezvoltare agricolă din România au fost iniţiate diverse iniţiative de modificare a legislaţiei, care s-au finalizat prin apariţia Legii nr. 45/2009, modificată prin Legea nr. 72/2011.

Doctor inginer Elena Trotuş, cercetător ştiinţific cu gradul 1, directorul SCDA Secuieni

Doctor inginer Elena Trotuş, cercetător ştiinţific cu gradul 1, directorul SCDA Secuieni

„Am aşteptat foarte mult apariţia acestor legi, pentru că prin ele se stipulează finanţarea directă a activităţii de cercetare agricolă din fonduri de la bugetul statului, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Noi ne finanţăm numai din venituri proprii, care sunt constituite din veniturile proprii ale unităţii rezultate din multiplicarea şi valorificarea seminţelor din categorii biologice superioare, derularea unor contracte de prestări servicii, pentru prelucrarea seminţelor produse de marile companii producătoare de seminţe şi prelucrate în cadrul unităţii noastre, din valorificarea producţiei obţinute în sectorul zootehnic, din contractele bilaterale de cercetare pe care le derulăm împreună cu marile companii producătoare de pesticide, îngrăşăminte şi seminţe, precum şi din participarea cu proiecte de cercetare la licitaţia pe programele de cercetare lansate în cadrul Planului Naţional de Cercetare al României şi în cadrul programelor cu finanţare europeană”, a spus inginer doctor Elena Trotuş.

În anul 2013, SCDA Secuieni a derulat 16 contracte de cercetare cu marile companii productoare de pesticide, îngrăşăminte şi seminţe şi cinci proiecte de cercetare câştigate la licitaţie în anul 2011, patru dintre acestea la Planul Sectorial, iar unul dintre proiecte a fost derulat în parteneriat cu Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, în cadrul Programului POS CCE – Axa 221, program finanţat cu fonduri europene. Totodată, SCDA Secuieni a derulat, în anul 2013, 20 de teme de cercetare proprii ale unităţii, finanţate din veniturile SCDA. „Din anul 2009 până în prezent nu s-a asigurat pentru cercetarea agricolă niciun leu prin finanţare directă, deşi, conform legislaţiei, ar fi trebuit să primim. Din discuţiile purtate în aceste zile cu conducerea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Siseşti», reiese că în bugetul Ministerului Agriculturii nu sunt incluse pentru anul 2014 fonduri pentru finanţarea directă a activităţii de cercetare agricolă. În această situaţie sunt toate institutele şi staţiunile de cercetări agricole din toată ţara”, crede directorul SCDA Secuieni.

Problemele SCDA Secuieni sunt cunoscute de Ministerul Agriculturii, deoarece unitatea este subordonată Academiei de Știinţe Agricole „Gheorghe Ionescu Siseşti” din Bucureşti, aceasta fiind ordonatoarea terţiară de credite, forul care ţine legătura cu ministerul.

COMENTARII

WORDPRESS: 0