S-au împărțit listele electorale permanente

Primarii au intrat în posesia listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale.

 

 

Primarii din județ au primit listele electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale din iunie. Listele s-au împărțit marți, la sediul Biroului Electoral Județean, de către un comisar al Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț.

Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite. Primarul unității administrativ-teritoriale, împreună cu serviciile de evidență informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, întocmește și actualizează listele electorale permanente.

Aceste liste se întocmesc pe străzi, în ordine alfabetică și trebuie să cuprindă, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, numărul și seria actului de identitate, precum și numărul circumscripției. Se radiază din listele electorale permanente persoanele decedate, persoanele care și-au pierdut cetățenia română și persoanele care și-au pierdut drepturile electorale.

Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative pune la dispoziția primarilor, în trei exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secție de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unității administrativ-teritoriale, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor și de șeful structurii teritoriale a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.


COMENTARII

WORDPRESS: 0