Reclamaţii privind întârzierea facturilor de la E-ON

De când s-a schimbat operatorul care distribuie facturile E-ON, au existat numeroase întârzieri la predarea facturilor, situație care i-a nemulţumit pe consumatori. Clienții E-ON au temerea că se vor trezi cu penalităţi sau chiar cu deconectarea serviciilor. 

La Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Neamţ au fost înregistrate numeroase petiţii cu privire la modul defectuos de  transmitere a facturilor de energie electrică emise de operatorul E-ON Energie România, mai ales în mediul rural, prin intermediul Total Post Mail Services SRL, în baza contractului încheiat între cele două companii. Urmare a intrării în vigoare a noului parteneriat cu Total Post, facturile E-ON Energie România nu mai sunt expediate prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română.

„Aceste petiţii au fost depuse fie în nume personal, fie în numele comunităţii din care fac parte cetăţenii. Nemulţumirea cetăţenilor este legată de faptul că lipsa facturilor conduce la imposibilitatea achitării lor şi, implicit, potrivit prevederilor contractuale, atrage deconectarea”, a precizat comisarul şef adjunct din cadrul CJPC Neamţ, Natalia Hruşcă.

CJPC Neamţ a contactat compania E-ON pentru a oferi o explicaţie.  E-ON Energie România  răspunde: „Această situaţie a fost cauzată de motive obiective. Mai întâi, au existat cazuri în care adresele de corespondenţă ale clienţilor conţin doar denumirea localităţii, fără nume sau număr de stradă. Sunt şi situaţii în care numele sau numărul diferitelor străzi a fost schimbat de către unităţile administrativ teritoriale şi informaţiile nu au fost transmise către E-ON sau situaţii în care adresele nu pot fi identificate, deoarece imobilele nu au numerele poştale afişate sau în localitatea respectivă există mai multe persoane cu acelaşi nume şi aceeaşi adresă. Având în vedere dificultăţile de început, în distribuirea facturilor, întâmpinate de Total Post, precum şi sesizările clienţilor noştri, E-ON Energie România a luat decizia de a prelungi termenul pentru achitarea facturilor distribuite în luna august. De asemenea, s-a decis să nu se perceapă penalităţi sau majorări de întârziere pentru aceste facturi, procesul de preavizare pentru neplata facturilor aferente urmând a fi decalat. Pentru facturile distribuite în luna august 2014 nu se vor efectua deconectări în intervalul de timp indicat în contract, ci după o perioadă de timp rezonabilă, care să permită clientului să achite contravaloarea gazelor naturale/energiei electrice consumate. Au fost efectuate demersuri în vederea încheierii unor parteneriate cu primăriile din localitățile arondate Centrelor Relaţii Clienţi din regiunea de Est, pentru obţinerea informaţiilor corecte privind numele şi numărul străzilor din respectivele localităţi. După obţinerea acestor date corecte, va fi actualizată propria bază de date a E-ON”.


COMENTARII

WORDPRESS: 0