Protecția Consumatorilor: Ce se întâmplă odată cu liberalizarea pieței gazelor naturale, de la 1 iulie

Protecția Consumatorilor: Ce se întâmplă odată cu liberalizarea pieței gazelor naturale, de la 1 iulie

Dimensiune text

 

Auzim tot mai des sintagma „liberalizarea pieței gazelor naturale”. Suntem asaltați de clipuri publicitare, de mesaje, de notificări scrise, de vizite la domiciliu, prin care ni se prezintă cele mai bune oferte de pe piața serviciilor de furnizarea gaze naturale. Cum putem știi care dintre oferte este mai avantajoasă și ne oferă siguranță și servicii în conformitate cu standardele de performanță? Doar, informându-ne! Ce se va întâmpla de la 1 iulie 2020? Ne explică reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Neamț.

În conformitate cu prevederile articolului 179, alineatul 2, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețurile de furnizare a gazelor naturale nu vor mai fi reglementate (stabilite) de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ci se vor forma liber pe piață, în funcție de raportul cerere-ofertă. În mod normal, această acțiune ar trebui să fie în avantajul consumatorilor, în sensul că furnizorii vor întreprinde toate demersurile pentru a obține cele mai bune prețuri care vor atrage mai mulți clienți și, astfel, își vor asigura continuitatea afacerii.

Până la data de 30 iunie 2020, toți consumatorii trebuie să își exercite dreptul de a-și alege un furnizor cu care să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale dintre cei ce dețin licență ANRE. Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu generează costuri suplimentare sau modificări de ordin tehnic.

În situația în care, până la sfârșitul lunii iunie 2020, un consumator nu încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, furnizarea gazelor naturale nu va fi sistată, ci se va face în condițiile contractuale ale furnizorului actual, la prețul din oferta comunicată odată cu factură fiscală curentă din perioada mai-iunie 2020. Rămâne, însă, obligația ca, până cel mai târziu 30 iunie 2021, consumatorul să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial.

Toate aceste acțiuni sunt reglementate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici, în perspectiva eliminării prețurilor reglementate.

Lista furnizorilor de gaze naturale, precum și informații privind ofertele-tip sunt puse la dispoziție prin aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, disponibilă pe site-ul ANRE. De asemenea, furnizorii pun la dispoziția consumatorilor, pe site-urile proprii, atât informații legate de oferte, cât și modelul de contract furnizare utilizat.

Prin ce se pot diferenția ofertele

Reprezentanții CJPC Neamț au făcut o simulare pentru un loc de consum din Piatra Neamț, consum casnic anual cuprins sub 280 Mwh (consum aferent pentru un apartament cu centrală termică și aragaz) și au rezultat 73 oferte-tip ale furnizorilor autorizați.

Ofertele-tip prezentate, ordonate crescător în funcție de prețul de furnizare în lei/MWh, fără TVA și acciza pentru gaze naturale, se diferențiază prin:
– preț de furnizare de la 108,27 lei/MWh până la 258,77 lei/Mwh;
– valabilitatea ofertei, perioadă în care prețul afișat rămâne fix, dacă se încheie contractul în această perioadă, perioada de valabilitate variază între mai puțin de o luna până la 14 luni;
– se acordă un discount la factura fiscală pe perioade de 3 luni, 6 luni sau 12 luni;
– durata contractului, care variază de la 12 luni până la „perioadă nedeterminată”;
– termenul de plată a facturii fiscale, care variază de la mai puțin de 15 zile până la mai mult de 30 zile de la data emiterii;
– modul de transmitere a facturii fiscale (tipărit și/sau electronic);
– dacă se solicită garanții, condițiile aferente;
– dacă se oferă alte servicii suplimentare, gratuit sau contra cost, reduceri promoționale ale costurilor acestora.

Cum se pot încheia contractele

Contractul de furnizare poate fi încheiat, după cum urmează:
– direct, la sediul social sau în punctele de lucru declarate ale furnizorului;
– contracte încheiate la distanță, prin canalele electronice de comunicare la distanță;
– contracte încheiate în afara spațiilor comerciale ale furnizorilor, de regulă, prin prezentarea reprezentanților acestora la domiciliul consumatorilor.

În cazul contractelor încheiate la distanță, precum și a celor încheiate în afara spațiilor comerciale, operatorii economici au obligația ca, înainte ca oferta sau contractul să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, să îndeplinească cerințele de informare, în mod clar și inteligibil privind: identitatea furnizorului, adresa poștală, număr de telefon, adresa de e-mail, principalele caracteristici ale serviciilor, prețul total al serviciilor cu toate taxele incluse, modalități de plată, dreptul de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a acestui drept, durata contractului, condiții de încetare, penalități, așa cum sunt acestea prevăzute la articolul 6, alineatele 1 și 2, din OUG 34/2014 privind contractele încheiate cu profesioniștii.

De asemenea, furnizorii trebuie să facă dovada comunicării unui exemplar din contractul încheiat cu consumatorul, cu semnăturile părților contractante.

În ambele cazuri, consumatorul are posibilitatea de retragere din contract în termen de 14 zile de la semnare și, numai cu acordul scris al acestuia, de renunțare la perioada de retragere, contractul poate produce efecte.

Sfaturi pentru consumatori

Cum alegem:
– solicităm oferta, în format tipărit sau pe orice suport durabil – poate fi descărcată de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE;
– solicităm un model de contract furnizare gaze naturale – poate fi descărcat de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE;
– comparăm informațiile înscrise în cele două documente;
– solicităm informații suplimentare care să fie comunicate, în scris;
– verificăm modalitatea și termenul de plată a facturilor pentru a evita situațiile în care, în mod legal, furnizorul poate sista furnizarea gazelor naturale pentru neplată și percepe taxe suplimentare;
– analizăm cu atenție caracteristicile ofertei în care se oferă discount-uri (la ce anume se referă, perioada de valabilitate a ofertei);
– alegem varianta care este cea mai apropiată de cerințele și posibilitățile fiecăruia dintre noi de relaționare cu furnizorul (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță constituie un avantaj);
– păstrăm toată corespondența care a făcut obiectul încheierii contractului de furnizare pentru a putea dovedi, în cazul apariției vreunei neconcordanțe între informațiile precontractuale și cele aplicate efectiv în derularea contractului;
– ne adresăm, în scris, furnizorului cu care am încheiat contractul de furnizare pentru a clarifica  orice abatere de la prevederile contractuale.

„Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț vă asigură că va supraveghea, conform competențelor legale, modalitatea de îndeplinire a obligațiilor ce revin furnizorilor de gaze naturale în regim concurențial, atât în baza unor tematici de control, cât și a petițiilor consumatorilor”, mai precizează comunicatul CJPC Neamț.

 

 

 

 

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0