Propuneri pentru simplificarea procedurii de adopție

Dimensiune text

Printre modificările propuse pentru Legea Adopţiei se numără reducerea de la un an la şase luni a perioadei în care trebuie să fie căutate rudele copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia. Se vor acorda un concediu de acomodare şi o indemnizaţie lunară pentru familia adoptatoare. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus marţi în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 273/2004 privind procedura adopţiei.

Proiectul de act normativ, elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), urmăreşte să simplifice procedura de adopţie şi să ofere soluţii legislative care să asigure o mai bună funcţionare a actualului sistem de adopţii.

Proiectul reglementează situaţia în care părinţii biologici legal citaţi de către instanţa judecătorească refuză să se prezinte pentru exprimarea consimţământului la adopţie, la două termene fixate de către instanţă.

„În această situaţie, instanţa are posibilitatea de a aprecia neprezentarea ca fiind un refuz abuziv al părinţilor biologici de a consimţi la adopţie şi poate declara copilul adoptabil fără consimţământul lor”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

De asemenea, proiectul reglementează o nouă situaţie, respectiv aceea în care după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut şase luni, iar părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea nu au putut fi găsite. În acest caz, pot fi demarate procedurile de adopţie, iar planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia.

Proiectul de act normativ propune şi reducerea de la 60 la 30 zile a termenului în care pot fi retrase declaraţiile părinţilor sau rudelor copilului care atestă că aceştia nu doresc să se îngrijească de copil şi introduce posibilitatea de a se stabili adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie şi în situaţia în care, deşi părinţii sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, în fapt refuză să semneze documentele care ar permite declararea copilului ca fiind adoptabil.

În vederea flexibilizării procedurii de evaluare a adoptatorilor şi susţinerii demersurilor de adopţie ale acestora, este propusă prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la doi ani, pentru a nu se mai parcurge etapa de pregătire în cazul persoanelor cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unuia nou.

O altă prevedere nou introdusă vizează acordarea unui concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare, pe întreaga perioadă în care au copilul încredinţat în vederea adopţiei, egală cu media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare pronunţării hotărârii prin care s-a dispus încredinţarea.

Proiectul de lege a fost elaborat împreună cu reprezentanţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu. Documentul va fi în dezbatere publică până în 20 mai.

Anul trecut, 22 de copii abandonaţi din judeţul Neamţ au primit o nouă familie, prin procedura adopţiei.COMENTARII

WORDPRESS: 0