Proiectul „10 pentru Educație”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Proiectul „10 pentru Educație”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Dimensiune text

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman participă la concursul național EUROSCOLA, ediția a XII-a (2019 –2020), competiția lansată de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România (BLPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN).

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic.

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională. În acest context, ediția 2019 – 2020 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Educația schimbă vieți”.

În cadrul acestui concurs elevii sunt invitați: să identifice la nivel local, județean sau național personalități sau chiar persoane obișnuite, care au reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație și/sau învățarea și practicarea unei meserii și să facă o prezentare de maxim trei pagini a uneia dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene), precum și să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației.

În vederea participării la acest concurs, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, în perioada 19 august – 24 octombrie, se implementează proiectul „10 pentru Educație”. „Sub deviza «Educația schimbă vieți» proiectul are următoarele obiective: Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor comunităţii cu privire la rolului educației și formării profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean, precum și asigurarea prosperității economice durabile; Conceperea și implementarea unei campanii de promovare a unui model în educație – profesorul Alexandru Cojocaru – pentru a pune în  în evidență importanța  educației și a practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității; Creşterea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a valorilor și principiilor Uniunii Europene de către elevii de la Colegiul Tehnic «Petru Poni» Roman și de la 10 școli din Roman și zona limitrofă; Dezvoltarea abilităților de viață pentru un număr de 10 elevi care constituie echipa de proiect, pe perioada derulării proiectului”, afirmă coordonatorul proiectului, profesor Mihaela Stan.

Echipa de proiect este formată din profesorii Mariana Gabriela Dascălu, directorul liceului, și Mihaela Stan, coordonator de proiect, și din elevii: Anca Pînzar, Bianca Petrișor, Luigi Leonard Fechită, Georgiana Drăgan, Mari Bianca Şoroagă, Lorena Grigorcea, Octav David Ivănuș, Maria Roxana Alexandru, Laurențiu Mic și Alessandro Gheorghe Mucea.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0