Proiect ROSE „Cunoștințe temeinice pentru progres”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Proiect ROSE „Cunoștințe temeinice pentru progres”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Dimensiune text

 

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman implementează, în perioada octombrie 2018 – octombrie 2022, subproiectul „CTPP – Cunoștințe temeinice pentru progres”, din cadrul proiectului privind Învățământul secundar ROSE.

Obiectivele proiectului sunt: consolidarea competențelor specifice disciplinelor probelor din cadrul examenului de bacalaureat, la 330 de elevi, pe parcursul derulării proiectului CTPP; creșterea gradului de adaptabilitate la cerințele unui examen a celor 330 de elevi din grupul țintă care aparțin grupurilor vulnerabile, prin diversificarea instrumentelor și metodelor remediale pentru promovarea examenului de bacalaureat în decursul celor patru ani de proiect; creșterea motivației celor 330 de elevi din grupul țintă pentru dezvoltarea personală în vederea accesului lor la o carieră viitoare de succes, prin participarea la activități de consiliere personală pe parcursul derulării proiectului.

De asemenea, proiectul urmărește: creșterea cu 8% a numărului de elevi din grupul țintă care continuă studiile în învățământul universitar la finalul proiectului, prin participarea la activitățile de consiliere și orientare profesională și îmbunătățirea parteneriatului școală – familie – comunitate – agenți economici; reducerea numărului de absențe nemotivate cu 20% la finalul proiectului pentru elevii grupului țintă, prin extinderea oportunităților de informare privind continuarea studiilor sau integrarea pe piața muncii; îmbunătățirea bazei materiale prin dotarea școlii cu echipamente IT moderne, utile dobândirii de către elevi a competenţelor cheie care determină profilul de formare al elevului de succes din Colegiul Tehnic „Petru Poni”.

Beneficiari direcți ai proiectului vor fi 330 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, care aparțin unor grupuri dezavantajate, cum ar fi: elevi de etnie rromă, elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi din familii cu venituri mici, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, elevi care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există liceu în proximitate. În grupul țintă vor fi incluși în mod special elevi aparținând profilului tehnic, deoarece analiza statistică a reprezentanților Colegiului Tehnic „Petru Poni” a identificat o rată de promovare a examenului de bacalaureat de 37,5% la acest profil. Între beneficiarii indirecți ai proiectului se vor număra: cadrele didactice care vor putea utiliza laboratorul multimedia; părinții elevilor, care vor avea copii mai încrezători în forțele proprii pentru construirea unei cariere profesionale; comunitatea locală, care va beneficia de viitori cetăţeni mai bine pregătiţi, ceea ce va duce la scăderea şomajului din zonă; instituțiile de învățământ superior, care vor avea mai mulți studenți.

Activitățile proiectului

În cadrul proiectului vor fi incluse și activități remediale și de sprijin și activități extracurriculare.

Activităţi remediale şi de sprijin:

  1. „Hai că se poate!” (Activităţi remediale la disciplinele de bacalaureat: limba română, matematică și proba la alegere specifică profilului). Realizarea evaluării iniţiale şi stabilirea nivelului de achiziţii pentru fiecare domeniu de intervenţie vizat, proiectarea și realizarea programului periodic de educaţie remedială.
  2. „Academia virtuală” (lecții remediale în mediul on-line). Se vor desfăşura activităţi remediale pe platforma interactivă Moodle. Elevii din grupul țintă vor beneficia de orele de pregătire în afara programului școlar, sâmbăta sau în vacanțele școlare. Din acest motiv le vor fi decontate cheltuielile de transport și vor beneficia de o masă caldă.
  3. „Eu aleg să iau bac-ul” (Şcoala de vară). Timp de două săptămâni, în vacanța de vară, vor fi realizate activități remediale pentru 20 de elevi care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat în prima sesiune. Fiecare elev va primi sprijin personalizat și îi vor fi testate cunoștințele prin intermediul platformei Moodle. Elevii vor beneficia de decontarea transportului și de o masă caldă.
  4. „Vreau, pot, acționez!” (Activități consiliere /coaching). Activităţi de dezvoltare personală și de identificare a punctelor slabe și a punctelor tari ale fiecărui elev, dezvoltarea abilităților de viață, încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, punctualitatea, abilitatea de a comunica și colabora în echipă, astfel încât să decidă informați în ceea ce privește cariera lor viitoare.
  5. „Construieşte-ţi cariera, pas cu pas”. Vor fi efectuate excursii sau vizite de studiu efectuate cu scopul cunoașterii programelor de studii asigurate de universități sau vizite de studiu la fabricile din oraș. La excursii vor participa 44 de elevi din grupul țintă care vor beneficia de transport, cazare și de servicii de masă gratuite.

Activități extracurriculare:

  1. „Pe urmele scriitorilor nemțeni” – anul I de proiect. Vizite la casele memoriale ale scriitorilor din județul Neamț pentru a stimula învățarea creativă a limbii române.
  2. „Cucoana Chirița în voiagiu” – anul II de proiect. Excursie pe urmele dramaturgului Vasile Alecsandri și ale „prietenilor” săi, scriitorii.
  3. „Cine se teme de poezie?” – anul III de proiect. Vizită la casa memorială de la Mălini, județul Suceava, a scriitorului Nicolae Labiș și la Casa Memorială Mihai Eminescu de la Ipotești, județul Botoșani.
  4. „Natura, un mare laborator” – anul IV de proiect. Vizită la Grădina Botanică din Iași. La aceste activități vor participa 44 de elevi din grupul țintă care vor beneficia, după caz, de transport, cazare și de servicii de masă gratuite.

De asemenea, proiectul va presupune și activități de dotare. Elevii vor participa, în clubul multimedia „Pașaport pentru reușită”, la realizarea activităților „Academia virtuală”, „Eu aleg să iau bac-ul” și, în funcție de orarul propus, și la celelalte două activități „Hai că se poate!” și „Vreau, pot, acționez!”. În decursul celor patru ani de proiect vor fi achiziționate sisteme de calcul, softuri licențiate, o imprimantă laser multifuncțională, un videoproiector, un ecran de proiecție, switch-uri, router, cabluri, prize și mufe pentru realizarea rețelei de calculatoare și care vor înlocui echipamentele de calcul uzate fizic și moral din laboratorul de informatică.

„Valoarea proiectului este de 688.217,25 lei, din care 461.503 lei (74,51%) reprezintă cheltuielile pentru Activități pedagogice și de sprijin, 36.297,49 lei (5,86%), pentru Activități extracurriculare, 121.595 lei (19,63%) pentru Activități de dotare și 68.821,76 lei (10%) pentru Activități de management”, a afirmat directorul Colegiului Tehnic „Petru Poni”, profesor Mariana Gabriela Dascălu.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0