Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu, la 90 de ani de viață

Redactorii și miile de cititori ai cotidianului „Ziarul de Roman” îi urează „La mulţi ani!” profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu. Distinsul profesor romaşcan şi-a dedicat viaţa carierei didactice, artei şi culturii, constituindu-se într-un veritabil model de dăruire şi de conduită. Gheorghe A. M. Ciobanu a desfăşurat şi o bogată activitate publicistică, întinsă pe mai bine de o jumătate de secol, care a scos la iveală un spirit strălucit. Distinsă personalitate a culturii romaşcane, Gheorghe A. M. Ciobanu a fost omagiat la împlinirea celor 90 de ani de personalități și instituţii romaşcane. 

portrete - 03Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu împlineşte miercuri, 25 martie, 90 de ani. O viaţă bogată şi rotundă, împărţită cu generozitate cu mii de elevi, dedicată activităţii eseistice, împlinită ca mentor, scriitor, pedagog şi om al cetăţii, merite şi gesturi pentru care cu toţii îi mulţumim. Distinsa personalitate a culturii romaşcane sporeşte, de ani buni, lumina zilei, cu noi însemnări şi comunicări interesante. Timp de peste cinci decenii, a modelat conştiinţe pe diferite trepte ale cunoaşterii umane. În activitatea sa didactică, desfăşurată între anii 1945 şi 1985, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu s-a impus prin dăruire, rigurozitate şi implicare.

Copilăria şi adolescenţa, sub zodia războiului

sursa foto: EDITURA MUŞATINIA

sursa foto: EDITURA MUŞATINIA

Născut chiar de marea sărbătoare creştină Buna Vestire, profesorul Ciobanu spune: „Ca orice străfulgerare de pe Terra, am văzut şi eu lumina lui Solaris, pentru prima oară, în ziua de Buna Vestire a anului 1925. Făcând parte din acea generaţie învăluită în tragedia ultimului război mondial, toate mi-au fost pluralice şi continue”, spune profesorul.

Romaşcan prin naştere, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu a urmat cursurile Şcolii nr. 4 şi ale Liceului „Roman-Vodă” (1936 – 1944) din Roman. Bacalaureatul l-a susţinut la Sighişoara, în 1944, în timpul refugiului. „Copilăria şi adolescenţa mea au stat sub zodia războiului. Am prins perioada în care ne uitam mai mult pe fereastră decât la tablă. La vârsta majoratului, eram într-un adăpost. Când am ieşit de acolo, priveam în jur să văd ce clădiri mai stau în picioare. Erau anii frumoşi ai tinereţii, iar generaţia mea trăia cu obsesia sunetului alarmei militare. Eram pregătit, ca rezervă, pentru front. Nu am mai prins frontul, dar mulţi din seria mea au plecat în război şi nu s-au mai întors”, îşi aminteşte Gheorghe A. M. Ciobanu.

Într-una dintre cărţile sale, profesorul ne spune, prin vorbe simple, că este în puterea omului să schimbe ceva în viaţa sa. „Şi mama mea, ca toate mamele din lume, a fost unică. A trăit în vremuri grele, cu un soţ zidar, fără serviciu şi cu trei copii. Nevoi în jur erau cât lumea, dar cine ştia de ele? Nimeni. Nu a lăsat ca cineva, vreodată, «să-i ştie casa». Izolarea din fundătură a făcut-o să fie «ascunsă»”, scrie profesorul Ciobanu.

Peste cinci decenii închinate activităţii didactice

Gheorghe A. M. Ciobanu

Şi-a dorit o carieră în arhitectură, dar a absolvit, în 1941, Facultatea de Drept. Nu a fost un practician al domeniului juridic, pentru că s-a simţit mai atras de catedră. Multiplele discipline predate i-au format un spirit de ordine şi o disciplină interioară de care s-a servit întreaga viaţă. Cunoscător al culturii româneşti şi universale, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu făcea, din lecţiile sale, adevărate clipe de înălţare spirituală şi sufletească, fiindcă ştia să le insufle elevilor dorinţa de studiu şi nevoia de a cunoaşte.

„A realiza un laudatio pentru domnul profesor este un lucru destul de greu, pentru că a fost o figură emblematică pentru Liceul «Roman-Vodă». Domnul profesor a fost şi este un model pentru noi toţi, romanvodişti de ieri şi de azi. Pedagog strălucit, cu logică de matematician şi sensibilitate de om al literelor, domnul profesor şi-a dăruit altruist comoara spiritului viu, de cultură, tuturor celor dispuşi să-l asculte. A fost profesor, mentor, sfătuitor şi prieten. A lăsat amintiri frumoase, dragi tuturor celor care au trecut pragul Liceului «Roman-Vodă»”, a spus profesor Mihaela Tanovici, directorul Colegiului Naţional „Roman-Vodă”.

Activitate publicistică neîntreruptă

„La om, mai presus de orice este creativitatea”, spune Gheorghe A. M. Ciobanu. O însuşire cu care profesorul a fost înzestrat din plin şi pe care a cultivat-o continuu. A început să scrie versuri şi proză încă de pe băncile şcolii, la vârsta de 14 ani. S-a făcut remarcat mai târziu, la maturitate, în publicistica locală şi moldavă, ca eseist, publicist, critic de artă, muzicolog şi scriitor, publicând peste 800 de articole de tip eseu, opiniile sale regăsindu-se în ziare şi reviste locale şi regionale.

Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu a scris 16 cărţi, dintre care opt apărute şi promovate de Editura „Muşatinia” din Roman. Dintre cărţile publicate amintim: „Locul şi Spiritul” (1998), în care sunt descrise valorile artistice din oraşul Roman, „Irimescu, statornicie şi zbor” (2000), o analiză a creaţiei sculptorului Ion Irimescu, prieten al profesorului, „Scrieri”, cuprinzând cinci volume, în care sunt adunate eseuri, analize, exegeze şi critici publicate în presa vremii în perioada 1964 – 2004, „Primii fiori” (2005), „Mileniul III în cheia sol”, în care a pus bazele unui nou curent în muzică – ontifonismul -, care interpretează muzica pornind de la formule matematice, „Mioriţa, mit triadic”, în care demonstrează excepţionala capacitate de analiză ontologică şi cosmologică, rafinamentul harului de interpretare a substanţei culturale a omului de cultură romaşcan.

UNESCO„Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu este un adevărat maestru al cuvântului rostit. Personalitatea sa polivalentă a determinat Editura Muşatinia să se aplece cu mai multă atenţie asupra omului Gheorghe A. M. Ciobanu şi zidirii sale prin cuvânt. Am avut onoarea şi responsabilitatea punerii în pagină a volumelor sale. O experienţă care m-a îmbogăţit şi mi-a dezvoltat percepţia fenomenului cultural romaşcan. Cărţile profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu sunt prezentate amplu în paginile revistei «Melidonium», fiind accesibile publicului din ţară şi din diaspora. Fiecare apariţie editorială a fost mediatizată prin publicare în numerele tipărite şi pe internet ale revistei”, a precizat Emilia Ţuţuianu, directorul Editurii „Muşatinia”, cea care a realizat şi un blog în care este prezentată o parte din activitatea profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu.

Aprecieri legate de activitatea profesorului

Regretatul muzicol Iosif Sava spunea despre profesorul Ciobanu: „Domnule Ciobanu, sunteţi un miracol! Și nu vă ştie ţara?”. Profesorul universitar doctor Tudor Ghideanu consemnează:

„Filosoficul străbate, omniprezent, toate celelalte coordonate ale creaţiei poetico-româneşti şi se încununează definitoriu în sfera ipoteticului ştiinţific”.

Academician profesor doctor George Pascu nota: „Dotat cu o înaltă pregătire intelectuală, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu este capabil să încadreze fenomenul artei în largi contexte culturale”.

Compozitorul, dirijorul şi publicistul Liviu Dănceanu spune, într-o scrisoare adresată profesorului: „Articolele dumneavoastră despre fenomenul muzical deconspirau, înainte de toate, o candidă curiozitate. Vă şi vedeam uitându-vă prin gaura cheii unei porţi ce duce miraculos la cei ce modelează frecvenţele, duratele, timbrele şi intensităţile, transformându-le, graţie întocmirilor savante ori restituirilor fidele, în mirabile efluvii sonore. Pe de altă parte, simţeam că aceste articole adăpostesc o erudiţie ca o bancnotă ce nu poate fi folosită decât acolo unde ea are valoare”.

portrete - 01„Am fost privilegiată să stau, zeci de ani, la diferite activităţi culturale, lângă un om care şi-a construit o puternică identitate intelectuală în peisajul cultural al ţării, a cărui prezenţă fascinează prin largul său orizont spiritual şi impresionanta pregătire enciclopedică, vivacitate, generozitate şi dăruire sufletească, prin lumina chipului blând, strălucirea ochilor, zâmbetul cald şi prietenos – profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu. Profesor, publicist, eseist şi critic literar – artistic, domnul profesor Ciobanu dezvăluie profilul unui om total, îndreptat spre cunoaşterea interioară a structurii umane, în modelarea sufletelor şi formarea caracterelor, cu înţelepciune şi dragoste, spre cunoaşterea şi interpretarea marilor probleme ale umanităţii, prin prisma unui teoretician şi filosof de adâncă profunzime, emiţând teorii, principii şi formule în bogata sa operă scriitoricească elevată, cu totul originală. Un orator de excepţie, al cărui discurs, bazat pe capacitatea de asociere a faptelor, umorul şi spontaneitate spirituală, folosirea echilibrată a metaforelor şi digresiunilor, are o mare forţă de atracţie”, a spus Minodora Ursachi, fostul director al Muzeului de Artă Roman.

„Gheorghe A. M. Ciobanu, camaradul nostru de generaţie, continuă să se dăruiască şi să ne uimească în toate anotimpurile vârstei lui. Căci este o înaltă bucurie să-i asculţi intervenţiile în spatele cărora ştii că stau nesfârşite acumulari pe care el le decantează cu talentul unui veritabil artist, oferindu-ne, apoi, chintesenţa artei în multiplele ei manifestări”, crede profesoara și poeta Cecilia Pal.

„Îl cunosc pe domnul profesor Gheorghe A. M. Ciobanu de pe vremea când eram elevă. Transforma, cu o baghetă magică, orele de socialism ştiinţific din acea vreme în ore de cultură generală. Aşa am învăţat multe lucruri interesante despre istoria muzicii, istoria artei şi istoria literaturii universale. Tânăra generaţie ar trebui să-l cunoască prin opera sa. Lucrările profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu se găsesc la loc de cinste în Muzeul Hogaş”, a spus Cornelia Jora, bibliotecar la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”.

Gheorghe A.M. Ciobanu„S-a spus că Gheorghe A. M. Ciobanu este prototipul profesorului perfect. Cine i-a fost elev ştie că afirmaţia nu e întru totul adevărată. Orele lui nu aveau catalog, note, programă, extemporale. La fel ca Socrate, nu dorea să ne bage cu de-a sila în cap propriile idei. El doar deschidea, prin magia cuvintelor, poarta către un viitor atrăgător. Un viitor în care teluricul dispare sub vraja atâtor minuni pe care viaţa le ascunde, dar care pot fi ale noastre. Plecam de la ceva, de la o materie oarecare, şi navigam spre infinit, spre infinitul misterios, unde, oricât de mult am merge, am fi mereu doar la început, ca în povestea tinereţii fără de moarte. În plus, părea că şi dragul nostru dascăl era interesat de zborul nostru. La fel ca la Socrate, metoda lui era dialogul. Nu ca să vadă dacă am reţinut ceva, ci ca să vadă cum gândim, cum reflectăm ideea prin cugetul nostru tânăr, făcându-ne să ne simţim liberi ca păsările cerului, deşi, în acei ani, aripile nu se foloseau într-o lume ancorată într-o realitate lipsită de perspectiva zborului. Cu el am învăţat să ne descoperim pe noi înşine. La fel, cu el am descoperit şi o realitate ascunsă nouă, pe care aş numi-o realitate magică. Adevărul de dincolo de adevăr, sau, altfel spus, hermeneutica subtilă  a realităţii de dincolo de realitate. Aşa ne-am format noi atunci, în acea primăvară a vieţii noastre, când profesorul nostru tânăr era doar cu puţin mai tânăr decât tinereţea lui dintotdeauna”, apreciază medicul chirurg Dan Gabriel Arvătescu.                                                                        

Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu, sărbătorit de marea familie romaşcană

Omul de cultură şi cetăţeanul de onoare al municipiului Roman Gheorghe A. M. Ciobanu a fost sărbătorit cu câteva zile înainte de ziua sa. Muzeul de Artă, în cadrul manifestării „Salonul de primăvară”, care a avut loc vineri, 20 martie, l-a sărbătorit pe profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu. Invitaţii au vorbit despre copleşitoarea personalitate a ilustrului intelectual care şi-a legat viaţa şi activitatea de urbea natală.

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în colaborare cu Editura „Muşatinia”, care a făcut posibil ca lucrările scrise de Gheorghe A. M. Ciobanu să vadă lumina tiparului, a organizat duminică, 22 martie, un eveniment deosebit la aniversarea a nouă decenii de viaţă a profesorului.

În semn de respect şi de apreciere pentru întreaga activitate didactică şi publicistică, la propunerea ÎPS Ioachim, ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i-a oferit „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Evenimentul a avut loc în prezenta reprezentanţilor autorităţilor locale, a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a cadrelor didactice şi elevilor din unităţile de învăţământ din Roman, a oamenilor de cultură şi a prietenilor.

Gheorghe A.M. CiobanuLuni, 23 martie, profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu a fost invitat la Primăria Roman, unde autorităţile locale l-au sărbătorit pe „patriarhul culturii romaşcane”, cum mai este numit profesorul Ciobanu. Cu ocazia împlinirii a nouă decenii de viaţă, primarul Laurenţiu Dan Leoreanu i-a oferit cheia municipiului Roman. Este pentru prima dată când o persoană primeşte cheia municipiului din partea reprezentanţilor administraţiei publice locale. Evenimentul a avut loc în prezenţa a numeroşi angajaţi ai instituţiei. „Domnul profesor Gheorghe A. M. Ciobanu rămâne o lumină pentru generaţii întregi de elevi şi studenţi ai şcolii romaşcane. S-a dovedit a fi un cadru didactic apreciat pentru erudiţie, pregătire profesională şi metodică”, a spus Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman şi fost elev al profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu.

Primarul Leoreanu i-a oferit o diplomă, o revistă a Romanului, eşarfa cu însemnele municipiului, obiecte de scris, insigna municipiului Roman, alte materiale de prezentare şi cheia municipiului, un coş cu flori, un tort şi o şampanie.

„Amintiri din secolul Ciobanu”, carte dedicată profesorului de elevul său

CNRVDan Gabriel Arvătescu, medic chirurg la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman şi cunoscut om de cultură, a avut ideea editării unui volum dedicat profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu, la împlinirea a nouă decenii de viaţă, volum care a fost prezentat în evenimentul organizat de Societatea Culturală „Clepsidra” din Roman, marţi, 24 martie, la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”.

Volumul „Amintiri din secolul Ciobanu”, scris de doctorul Arvătescu, este o adevărată provocare. „Această carte devoalează atât personalitatea profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu, prin mărturii ale acestuia mai puţin cunoscute publicului, dar şi a societăţii romaşcane de odinioară”, a precizat doctorul Dan Gabriel Arvătescu.

Despre cartea „Amintiri din secolul Ciobanu” ne vorbeşte chiar autorul. „În al nouăzecilea an al vieţii, un om poate părea bătrân. Totul e relativ şi, totodată, magic în viaţă. Aşa este şi bătrâneţea. Sunt tineri bătrâni şi bătrâni mult mai tineri sufleteşte ca ei. Acesta nu e un paradox. Aceasta e, pur şi simplu, viaţă. Priviţi-l pe profesor şi-o să înţelegeţi asta. Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu este un adevărat mit urban. Este parte a moştenirii noastre comune. El este singurul care a reuşit să fie parte a sufletului nostru. Personalitatea lui a marcat, fie că vrem sau nu, fie că recunoaştem sau nu, identitatea noastră de grup. Prin asta, el a mai reuşit un lucru rar: să devină nemuritor încă din timpul vieţii”, a spus doctorul Arvătescu, vicepreşedintele Societăţii Culturale „Clepsidra” din Roman.

„Secretul longevităţii activităţii mele nu este chiar un secret. În primul rând, este un dar genetic. Am avut în familie membri care au trecut de suta de ani. În al doilea rând, mi-am tras seva şi puterea de la tinereţea cu care am fost mereu înconjurat, de la discipolii mei”, mărturisește profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu.


COMENTARII

WORDPRESS: 0