Profesori romașcani inițiați în managementul decizional

Profesori romașcani inițiați în managementul decizional

Dimensiune text

 

În cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Motivație pentru educație”, identificat cu nr: 2019-1-RO01-KA1010—061700 și derulat în acest an școlar la Colegiul Tehnic „Miron Costin” din Roman, au avut loc activități de formare profesională în context european pentru cadrele didactice. Derularea proiectului, finanțat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), presupune, pentru această unitate de învățământ, două fluxuri de mobilități, unul la Praga, în Cehia, desfășurat în octombrie 2019, la care au participat cinci cadre didactice, și al doilea la Barcelona, Spania, în perioada 20 – 24 ianuarie 2020, informează reprezentanții Colegiului Tehnic „Miron Costin”.

Programul de formare din Spania în domeniul educației școlare, „Problem solving and decision making”, organizat de un furnizor internațional acreditat (Dorea Educational Institute) și agreat de ANPCDEFP, s-a derulat la finalul lunii ianuarie și a inclus, între participanți, trei cadre didactice de la liceul romașcan. Conform proiectului al cărui beneficiar este Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, cei doi directori ai instituției, profesor Ana-Maria Zăloagă și profesor Cristinica-Viorica Sava, precum și responsabilul ariei Limbă și comunicare, profesor Anda-Claudia Murariu, au participat la activitățile din cadrul programului de formare profesională amintit anterior. Activitățile de formare au avut o pronunțată componentă culturală și interculturală, dat fiind că participanții proveneau din România, Polonia, Croația, iar locul desfășurării a fost Barcelona. Vizitele culturale, prezentarea patrimoniului fiecărei țări, organizarea unei activități de promovare a țării de proveniență a participanților au asigurat dezvoltarea personală a participanților, lărgirea orizontului cultural și, chiar, dezvoltarea unei noi rețele de parteneriate, prin contacte noi, oportunități educaționale diverse.

Modulele programului de formare au vizat: managementul conflictelor, gestionarea resurselor personale în rezolvarea problemelor, relativitatea punctului de vedere, dezvoltarea abilităților empatice, comunicative și creative în contexte educaționale, dobândirea de instrumente pentru conștientizarea și motivarea factorilor educaționali, managementul decizional. În urma cursului susținut de formatorul internațional Luca Colaric, cadrele didactice din unitatea de învățământ romașcană au deprins noi strategii și tehnici de lucru care să contribuie la o mai bună relaționare în cadrul școlii, la o gestionare adecvată a situațiilor de criză, conflictuale și a celor legate de luarea deciziilor.

„Cu atât mai utile devin noile achiziții, cu cât școala de astăzi necesită o redimensionare permanentă a competențelor și abilităților cadrelor didactice. Elevul de astăzi are alte nevoi decât acum un deceniu, de exemplu, iar multe dintre atribuțiile familiei și ale societății revin tot oamenilor școlii, dacă ne gândim la numărul mare de elevi ce provin din medii dezavantajate, din familii monoparentale sau din centrele de plasament. Profesorul are nevoie de metode și instrumente adecvate nevoilor emergente ale tinerilor, trebuie să intervină rapid și eficient în situații de criză, uneori delicate, iar acest curs ne-a adus un suflu nou, o perspectivă mai amplă asupra fenomenului de violență, a situațiilor conflictuale. De asemenea, am redescoperit câteva instrumente de management decizional, ceea ce ne validează activitatea, într-un fel, dar ne și obligă la eficientizarea acesteia, atât pe orizontală, cât și pe verticală”, a  declarat directorul liceului, profesor Ana-Maria Zăloagă.

„Această oportunitate de formare m-a făcut să înțeleg rolul esențial pe care îl joacă definirea corectă a problemei în comunicare, prin raportarea la nevoile și interesele tuturor celor implicați, percepuți ca elemente interconectate într-un ansamblu. De asemenea, am deprins o serie de tehnici de manageriere a situațiilor dificile, care pot deveni eficiente prin corelarea cu factori ce țin de inteligența emoțională. Mai mult, am conștientizat că, în unele cazuri, constrângerea și caracterul punitiv al unei decizii pot da roade mai bune, în cazul în care conflictul nu s-a putut soluționa pe cale amiabilă. Nu mai puțin importantă a fost împărtășirea de probleme și soluții fezabile cu ceilalți participanți la curs. Atmosfera de conlucrare, lucrul pe echipe, schimbul de roluri în ilustrarea unor situații au contribuit, în cazul meu, la accentuarea convingerii că școala trebuie percepută ca o antrepriză, al cărei succes poate fi garantat numai prin interconectarea tuturor părților interesate. Transferul de cunoștințe la locul de muncă mă va ajuta, fără doar și poate, în mai buna gestionare a situațiilor problematice, atât în calitate de profesor diriginte, cât și ca responsabil de comisie”, a declarat profesor Anda-Claudia Murariu.

În urma participării la cursurile de formare, echipa de proiect coordonată de profesor Paraschiva Buciumanu va derula mai multe activități de informare și formare, vizate fiind cadrele didactice din liceu și din întreg județul, elevii liceului și părinții acestora, dar și reprezentanți ai unor instituții partenere. Astfel, se dorește multiplicarea experiențelor, schimbul de bune practici cu toți factorii educaționali și încurajarea altor profesori de a-și îmbunătăți activitatea didactică, prin experiențe de formare adecvate.

 COMENTARII

WORDPRESS: 0