Prima paginăActualitateCultural

Profesoara Adriana Robu a lansat lucrarea „Discursul publicitar. Din perspectivă pragmalingvistică”

Dimensiune text

Adriana Maria Robu, profesor de limba română la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani începând din 2003, a lansat, joi, 17 septembrie, cartea cu titlul „Discursul publicitar. Din perspectivă pragmalingvistică”. Evenimentul a avut loc la căminul cultural din Săbăoani. 

robu 2Adriana Maria Robu este doctor în filologie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, titlu obţinut în anul 2013, cu distincţia „Summa cum laude”. În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, Adriana Robu este autoarea a 28 de articole şi studii de lingvistica textului, analiza discursului şi pragmatică, apărute în publicaţii din România, Germania şi Republica Moldova. Preocuparea acesteia pentru domeniul lingvisticii s-a concretizat în participarea, cu lucrări prezentate, la 22 de conferinţe naţionale şi internaţionale, desfăşurate în ţară şi în străinătate.

 

robu 4În perioada studiilor de doctorat, Adriana Robu a beneficiat de o bursă de cercetare la Tübingen (Germania), timp de opt luni, bursă oferită de Universitatea din Iaşi, beneficiind, totodată, de participarea la o şcoală de vară desfăşurată la Universitatea din Viena şi de mai multe stagii de formare şi colaborări, prin intermediul unor instituţii academice din România. Aceste stagii de cercetare şi de formare au contribuit la conturarea profilului ştiinţific şi didactic al dascălului, oferindu-i, totodată, posibilitatea de a colabora cu diverşi specialişti în sfera ştiinţelor limbajului.

Activitatea de cercetare a fost încununată de premii: Premiul I la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu – 2001”, în perioada studenţiei, şi Premiul de Excelenţă oferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru activitatea de cercetare doctorală, în noiembrie 2013.

 

Cartea profesoarei Adriana Robu a fost analizată şi apreciată de cadre didactice universitare

robu 3„Discursul publicitar. Din perspectivă pragmalingvistică” este titlul cărţii scrise de Adriana Robu şi lansată joi, 17 septembrie, la căminul cultural din Săbăoani. Volumul este, de fapt, lucrarea sa de doctorat, susţinută în 2013. La evenimentul de joi au participat profesor Liliana Gligor, directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, moderatorul întâlnirii, profesor doctor Luminiţa Cărăuşu şi conferenţiar doctor Ioan Milică, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, oameni de cultură, cadre didactice şi elevi. Evenimentul a fost susţinut cu sprijinul Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cartea este „o mică enciclopedie ilustrată a studiilor despre publicitate realizabile din perspectiva ştiinţelor comunicării şi a lingvisticii în special”, scrie, în prefaţa volumului, profesor universitar doctor Rodica Zafiu, de la Universitatea Bucureşti.

„Calităţile intrinseci ale lucrării vizează un stil elegant, livresc, cu o coerenţă proprie de necontestat. Cartea se distinge, de la bun început, prin noutatea temei, constituindu-se într-un studiu de pragmatică şi retorică lingvistică aplicată, care îşi propune să-şi îndrepte atenţia asupra descrierii şi analizei discursului publicitar românesc actual. Autoarea, doamna Adriana Maria Robu, recurge, în lucrare, la o abordare pragmatică prin intermediul căreia îşi propune să urmărească detalierea specificului discursului publicitar românesc actual, afirmând că perspectiva pragmatică asupra discursului publicitar propusă în analiză se conformează tendinţelor actuale care susţin caracterul interdisciplinar al pragmaticii, conferit de faptul că aceasta nu se poate dispensa de instrumentele de analiză ale lingvisticii şi nici de instrumentele altor discipline de studiu al limbajului”, a spus profesor doctor Luminiţa Cărăuşu.

COMENTARII

WORDPRESS: 0