Primii paşi ai „Odei Bucuriei”

Primii paşi ai „Odei Bucuriei”

„De la lume adunate…”
Popas sensibil şi uman
Pe urmele armenilor din Roman

 

ciobanu gheorghe am 03O „Mama Nata” a unor „Bucurii” de Auroră şi o „Nata Rusu” cu sensibilitate raţională de Amurg îşi semnează, acum, o nouă afirmare lirică a ei, în care fiinţe umane, aflate la capetele a trei generaţii, se opresc, ţinîndu-se de mînă, la fiinţările mai mici din jur, îndrăgite fiind şi de cei doritori a cunoaşte viaţa, ca şi de autoarea, născătoarea şi ea, odinioară, a ceea ce se vrea a tot rămîne. E un volum care însumează, de minune, nativitatea conţinutului, cu multcromatica desfăşurare a întregii tipărituri, un „dincolo” artistic, despre un dialog în tăcere între om şi vieţuitoare, desfăşurat sensibil, în lumea omenească a lui „dincoace”.

Viziunea literară a autoarei se alătură sensibilităţii de receptare a copiilor, prin arhitectura narativă a poeziilor, care se împleteşte cu limbajul delicat, de „primi paşi”, al micilor cititori. E ca o „Din lumea celor care nu cuvîntă” poetizată, un alt Andersen al naturii, departe acum de greul vieţuirii şi de neiertătoarele legi ale supravieţuirii. E ca un Paradis ideal al tuturor formelor de protoplasmă, fără Caini şi Abeli, fără de Potop şi fără de Apocalipsă.

Într-un Ocean, dominat de „O luptă-i viaţa, deci te luptă”, „Bucuriile” Mamei Nata te opresc liric pe acest tărîm necunoscut pe care dictatura crudă a „Selecţiei naturale” nu a ajuns, încă. Totul se poate asemui cu un „Muzeu poetic” al micilor vieţuitoare, aflat într-o zidire de Disneyland şi avînd ca ghid o „umbră” de bunică. O lume în care nu există drame, ci doar o aceeaşi vieţuire, îmbrăcată într-o diversitate de forme, aflată, parcă, la un „bal mascat”, fără oprire. O „vieţuire” pe care Mama Nata o numeşte „Bucurie”. Iar noi, cititorii, sîntem răpiţi pentru un timp prea mic şi duşi, parcă, în „Țara fără nume” a lui Fournier, unde vom retrăi, ca într-un basm, mirajul „Micului Prinţ” a lui Exupéry.

Natalia Rusu - bucurie„La început a fost… doar bucuria”… Iar „nimicul” primordial al unui „a fi” nu precede Geneza, ci încheie creaţia autoarei, cu acea invizibilă „Poezie a mea”. Peste tot, astfel, farmecul imponderabil al unui altfel de Eden, epurat de fragila existenţă biologică, înlocuită, acum, cu o alta şi poetică, şi plastică.

Natura, ca mamă şi casă ale vieţii, e şi ea un „dolce… fartutti”, liniştită şi prietenoasă, o „Arcă a lui Noe” permanentă, nu ca un refugiu defensiv împotriva morţii, ci ca o Grădină fără gard, în care toate vieţuitoarele trăiesc într-o mare şi firească familie, asupra căreia veghează în tăcere autoarea Nata.

Înveşmîntarea plastică a lucrării e la fel de cuminte, bogată în culori şi concordantă cu stihuirea. Împreună cu textul poetic, noua tipăritură a autoarei pare a fi „bilingvă”, epicul strofelor fiind exprimat şi prin limbajul abstract al oamenilor, dar şi prin narativul cromatic al imaginilor, prin acest „limbaj esperanto” lucrarea devenind „citibilă” oriunde în lume. De apreciat unitatea de exprimare a celor doi autori, unul cu „condeiul” şi celălalt cu rezonanţa fidelă a „penelului”. O „Bucurie” artistică, pornită de la „Obeliscul” beethovenian şi ajunsă, acum, la miniaturismul discret al unei întîlniri cu foşnet de colţ de grădină.

O realizare poetico-editorală prin care se consfinţeşte un adevăr suprem, acela că omenirea, oricît de cibernetizată ar fi, ea porneşte în viaţă cu ochi de copil, deschişi şi atenţi la oricare petală de floare şi zboruri fragile de fluturi.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna iulie 2007

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!