Primăria Roman a depus 18 proiecte europene, de 45 milioane de euro. Șase dintre acestea sunt deja câștigate

Primăria Roman a depus 18 proiecte europene, de 45 milioane de euro. Șase dintre acestea sunt deja câștigate

Dimensiune text

 

 

În acest an, Primăria municipiului Roman a depus nu mai puțin de 12 proiecte pentru accesarea de fonduri europene, la care se adaugă alte șase deja câștigate și în curs de implementare. În conferința de presă săptămânală, primarul Lucian Micu a prezentat, pe scurt, proiectele depuse pentru obținerea de bani de la UE. Numai pentru proiectele deja câștigate de administrația locală romașcană s-au atras fonduri europene în valoare de 23.576.256,15 lei. La acestea se adaugă cele 12 proiecte aflate în diferite faze de evaluare și care totalizează 345.398185,74 de lei.

„Vorbim de investiții care vor veni la Roman, din proiecte europene, în valoare de 35 milioane de euro, la care se adaugă și cele finanțate din împrumut, practic un total de 45 milioane de euro, ce se vor cheltui în următorii 3-4 ani. Sunt investiții care vor veni în infrastructură, fie că vorbim de infrastructura pietonală, stradală sau în imobile. Funcție de liniile de finanțare ce vor mai apărea, vom mai depune și alte proiecte”, a declarat primarul Lucian Micu.

Cele șase proiecte câștigate totalizează fonduri de 23.576.256,15 lei

Primăria municipiului Roman a câștigat șase proiecte pe fonduri europene, unul care privește activitatea administrației, două pentru crearea a două parcuri, unul pentru reabilitarea termică a unui bloc, unul pentru extinderea creșei din Smirodava și unul pentru prevenirea abandonului școlar.

 • Unul dintre proiecte câștigate vizează o informatizare a administrației publice locale, pentru îmbunătățirea performanței proprii și în relația cu cetățenii. Proiectul „Creșterea capacității administrative a municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 – Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Rezultatele proiectului se referă la introducerea CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de instrumente utilizate la managementul total al calității, la recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015, iar 50 de persoane vor beneficia de activități de formare legate de OS 2.1. Valoare totală a proiectului este de 417.610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351.606,78 lei. Data începerii proiectului a fost 30 august 2018, iar perioada de implementare este de 12 luni.

 • Acces la Educație. Proiectul „Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!”, aflat în implementare, este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului îl reprezintă furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi, părinți/tutori, cadre didactice și personal de sprijin, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, data începerii proiectului fiind 11 aprilie 2018. Valoarea proiectului este de 8.098.168,90 lei.

 • Reabilitarea creșei Smirodava. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din municipiul roman, str. Smirodava nr. 28” – creșa Smirodava este în implementare și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Scopul proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a creșei Smirodava, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon. Perioada de implementare a proiectului: este 30 iulie 2018 – 31 august 2021, iar valoarea acestuia este de 7.922.196,88 lei.

 • Amenajarea Parcului Zăvoi, în zona fostului kartodrom. Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi” este în implementare și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin amenajarea parcului Zăvoi, în zona fostului kartodrom, se urmărește îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea suprafeței degradate neutilizate. Perioada de implementare a proiectului este 22 august 2018 – 30 noiembrie 2020, iar valoarea acestuia este de 4.295.562,76 lei.

 • Reabilitarea termică a blocului 33 de pe strada Anton Pann. Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman” este în curs de implementare și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Scopul proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe situat în strada Anton Pann, nr. 33, din municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon. Perioada de implementare a proiectului este 12 octombrie 2017 – 11 octombrie 2019, iar valoarea acestuia este de 924.901,96 lei.

 • Amenajarea parcului Jora, în zona Kaufland. Proiectul “Îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora” este în curs de implementare și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin amenajarea parcului Jora, în zona Kaufland, se urmărește refuncţionalizarea suprafeței degradate neutilizate, în scopul ameliorării şi revitalizării mediului urban. Perioada de implementare a proiectului este 20 octombrie 2017 – 19 octombrie 2019, iar valoarea acestuia este de 1.917.815,18 lei.

Proiectele depuse depășesc 350 de milioane de lei

Primăria municipiului Roman a depus, pe parcursul anului 2018, nu mai puțin de 12 proiecte de accesare de fonduri europene, totalizând 345.398.185,74 de lei. Aceste proiecte fie că vizează reabilitarea unor școli – corpul D al CNRV, Școala „Sergiu Celibidache”, Școala „Costache Negri”, Școala „Carol I” sau Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, fie a Cinematografului „Unirea”, reabilitarea termică a șapte blocuri, asfaltarea de străzi, precum și extinderea Spitalului și dotarea lui ca și centru imagistic performant. La acestea se adaugă și un proiect privind înlocuirea becurilor de la sistemul de iluminat cu lămpi LED și extinderea stâlpilor. Un alt proiect, dacă va fi câștigat, va însemna un mare pas în digitalizarea administrației, o serie de acte necesare cetățenilor putând fi depuse și obținute electronic.

 • Iluminat public modern. Primăria municipiului Roman a depus proiectul: „Creşterea eficienţei energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 – 2020. Activităţile şi obiectivele principale ale proiectului sunt: înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă şi asigurarea confortului corespunzător (LED), inclusiv prin reabilitarea instalaţiilor electrice – stâlpi, reţele, etc.; achiziţionarea şi instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public; modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Roman; utilizarea surselor regenerabile de energie. Numărul de corpuri de iluminat ce vor fi instalate prin proiect este de 4.899, iar numărul de stâlpi instalaţi prin proiect – 384. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, este de 21.526.988,03 lei, iar durata totală de implementare a proiectului este de 43 de luni.

 • Extinderea ambulatoriului spitalului. Primăria municipiului Roman a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Spaţiile ambulatoriului sunt modernizate, dar dotarea medicală este uzată moral. Un ambulatoriu de specialitate ar trebui să conţină, pe lângă cabinetele existente, şi alte servicii conforme cu normele în vigoare. Trebuie asigurate servicii de imagistică (computer tomograf, aparat de rezonanţă magnetică, radiologie RX, echipamente pentru Urologie, ecografe cu toate echipamentele şi dotările care deservesc aceste aparate). Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman cu o clădire cu regim de înălţime demisol și parter. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 12.030.739,27 lei, din care suma eligibilă este 10.691.742,05 lei, iar durata totală de implementare a proiectului este de 52 de luni.

 • Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav”. Primăria Roman a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic «Vasile Sav» (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Primăria Roman a inclus ca prioritate reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, precum şi dotarea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman pentru Sala de sport, corpul B – Săli de clasă, cabinete și laboratoare și corpul C – Ateliere şi laboratoare de pregătire profesională. Cele trei corpuri ale instituției școlare nu au mai fost reabilitate. Valoarea totală și eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 17.174.012,64 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 52 de luni.

 • Reabilitarea Corpului D al Colegiului Național „Roman-Vodă”. Primăria Roman a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al Colegiului Naţional «Roman-Vodă» din Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 9.636.373,07 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 36 de luni.

 • Modernizarea Şcolii „Sergiu Celibidache”. Primăria Roman a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala «Sergiu Celibidache» din Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Primăria Roman are ca prioritate reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, precum şi dotarea Şcolii „Sergiu Celibidache” pentru învățământul general obligatoriu. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 6.492.423,96 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 42 de luni.

 • Grădiniță nouă în cartierul Favorit. Primăria Municipiului Roman a depus proiectul „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Investiţia propusă, de pe strada Victor Hugo, va acoperi 160 de locuri (opt grupe de clasă) şi va asigura infrastructura necesară unui nivel crescut al educaţiei preşcolarilor din municipiul Roman. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 7.531.682,56 lei, din care suma eligibilă este 5.716.185,43 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 42 de luni.

 • Alte șapte blocuri reabilitate termic. Primăria Roman a depus proiectul „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman”. Proiectul cuprinde blocurile 24, 42, 44 și 50 de pe bulevardul Roman Muşat, blocul 14 de pe strada Libertăţii și blocurile 28 și 31 de pe strada Anton Pann. Valoarea totală a proiectului este de 6.683.585,11 lei, din care suma eligibilă este 6.386.645,29 lei (inclusiv TVA).

 • Corp de clădire și sală de sport noi pentru Școala nr. 2 și reabilitarea străzilor din cartierul Petru Rareș. Primăria Roman a depus proiectul „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala «Costache Negri» pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. În cadrul acestui proiect, se propune construirea unui corp nou de clădire pentru Şcoala „Costache Negri” – Corpul B, precum şi dotarea acestuia şi construirea unei săli de sport pe terenul aferent acestei şcoli. Totodată, se vor reabilita şi moderniza drumurile publice din cartierul Petru Rareş. Străzile studiate din cartierul Petru Rareş sunt: strada Nicolae Bălcescu, strada Avram Iancu, Fundătura Crișan, strada I. L. Caragiale, strada Izvor, strada Bucovinei, strada Miron Costin și strada Sucedava. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 18.459.735,19 lei, iar durata totală de realizare a proiectului de 35 de luni.

 • Reabilitarea locuințelor sociale din strada Fabricii. Primăria Roman a depus proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat «Zona Fabricii», reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. În cadrul acestui proiect, se propune reabilitarea a patru construcţii situate în strada Fabricii, care funcţionează în prezent drept adăposturi sociale, clădiri care, prin reabilitare, să asigure un trai decent şi confortabil persoanelor ce le vor utiliza. Totodată, se vor reabilita şi moderniza drumurile aferente acestor clădiri respectiv: strada Fabricii (lungimea străzii este de 775 de metri, se amenajează de la intersecţia cu drumul judeţean DJ 207 B până la intersecţia la drumul de acces către locuinţele sociale), căile de acces la locuinţele sociale (lungimea străzilor este de 281 de metri, se construiesc adiacent cu strada Fabricii). Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 14.737.104,22 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 35 de luni.

 • Reabilitarea cinematografului „Unirea”. Primăria Roman a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural «Unirea», reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. În cadrul acestui proiect se va realiza sistematizarea proximităţii perimetrului existent şi reabilitarea eficientă a clădirii Centrului Multicultural „Unirea” din toate punctele de vedere, astfel încât să servească în mod corespunzător destinaţiei de spaţiu cu specific cultural-educaţional. Aleile de acces ce vor fi reabilitate şi modernizate se află în proximitatea Centrului Multicultural „Unirea” din municipiul Roman şi asigură legătura dintre strada Vasile Alecsandri şi strada Bogdan Dragoş. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 12.376.063,27 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 36 de luni.

 • Reabilitare de școală, grădiniță și străzi în cartierul Bălcescu. Primăria Roman a depus proiectul „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învăţământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020. În cadrul acestui proiect, se propun reabilitarea, modernizarea şi extinderea Şcolii Carol I – Corpul A, precum şi dotarea acestuia, construirea unei săli de sport pe terenul aferent acestei şcoli şi reabilitarea şi dotarea grădiniţei – corp B. Totodată, se vor reabilita şi moderniza drumurile publice din cartierul Nicolae Bălcescu adiacente ansamblului de clădiri al Şcolii „Carol I”, fiind avute în vedere străzile Salciei, Sărata, Zebrei și fundătura Zebrei. Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) este de 16.051.345,97 lei, iar durata totală de realizare a proiectului este de 35 de luni.

 • Administrație electronică pentru reducerea birocrației. Primăria Roman a depus proiectul „Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, ce a trecut de prima etapă de evaluare, cea a conformității administrative și a eligibilității, și se află în faza de evaluare tehnică și financiară. În cadrul proiectului va fi creată o platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plata electronică, semnătura electronică, notificări asupra stadiului demersului), cu un nivel 5 de sofisticare. 50 de persoane din cadrul grupului țintă vor fi instruite în ceea ce privește utilizarea/administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului, iar acestea vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) său specializat. Valoarea totală a proiectului este de 2.995.072 de lei, contribuția municipiului Roman fiind de 59.901 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0