Prima paginăEconomie

Posturi scoase la concurs în instituțiile publice în această perioadă

Posturi scoase la concurs în instituțiile publice în această perioadă

Dimensiune text

 

În luna ianuarie, mai multe instituții publice din județul Neamț organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi, la nivelul administrației locale sau județene. Sunt scoase la concurs posturi la Prefectură sau Consiliul Județean, primării, școli sau instituții sociale.

Locuri de muncă la școlile din Roman și zonă

Colegiul Naţional „Roman-Vodă“ din Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante de îngrijitor (femeie) și muncitor – electrician de întreţinere în construcţii (bărbat). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – medii, iar pentru postul de muncitor – calificare în domeniu. Nu se solicită vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 9 ianuarie, iar proba scrisă a concursului va avea loc pe 17 ianuarie.

Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de îngrijitor. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – minimum gimnaziale, vechime în muncă – minimum un an. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 8 ianuarie, iar proba scrisă va avea loc pe data de 15 ianuarie 2018.

Şcoala Gimnazială din comuna Trifeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de: îngrijitor (0,5 normă) – perioadă nedeterminată, îngrijitor – perioadă nedeterminată, îngrijitor – perioadă determinată. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale, vechime în muncă – 1 an. Data limită pentru depunerea dosarelor este 9 februarie, iar proba scrisă va avea loc pe data de 16 februarie.

Posturi în instituțiile sociale

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: muncitor necalificat (un post), infirmieră (două posturi) și îngrijitoare (două posturi). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii – 8-10 clase primare. Nu se solicită vechime în muncă. Data limită pentru depunerea dosarelor este 11 ianuarie, iar proba scrisă va avea loc în data de 19 ianuarie.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de şef centru, gradul II în cadrul Locuinţei Protejate Acasă Trifeşti. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Data limită pentru depunerea dosarelor este 10 ianuarie, iar proba scrisă va avea loc în data de 18 ianuarie 2018.

Se caută șef pentru SVSU Cordun

Primăria comunei Cordun organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă, vechime în muncă de 3 ani şi 6 luni, curs şef Serviciu SVSU absolvit cu diplomă, permis de conducere de categoria B – condiţie eliminatorie. Dosarele se pot depune până miercuri, 10 ianuarie, iar proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 ianuarie 2018.

Posturi disponibile în instituțiile județene

Instituția Prefectului județului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic superior în cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale – Compartimentul reprezentare în instanţe şi fond funciar, şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier superior în cadrul Serviciului financiar cantabilitate, informatic şi administrativ – Compartimentul buget şi financiar contabilitate. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional superior –

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani; pentru consilier, clasa I, grad profesional superior – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune sau finanţe contabilitate, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani. Dosarele se pot depune până miercuri, 17 ianuarie, iar proba scrisă a concursului va avea loc pe 5 februarie.

Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Turism, Direcţia de Dezvoltare Turistică şi Guvernanță Corporativă. Data limită de depunere a dosarelor este 16 ianuarie, iar proba scrisă va avea loc pe 29 ianuarie.

Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: consilier, grad profesional II (poz.1) la Compartimentul Relaţii Interinstituţionale şi Registratură, precum și de consilier, grad profesional II, Compartiment Comunicare şi Imagine; (poz.2), inspector de specialitate, grad profesional I, Serviciul Turism (poz.3) și inspector de specialitate, grad profesional IA, Serviciul Turism (poz.4), acestea din urmă la Direcţia de Dezvoltare Turistică şi Guvernanţă Corporativă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe sociale – poziţia 1,2 şi 4 și inginerie civilă, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole – poziţia 3; vechime în specialitatea studiilor de minimum: de 6 luni – poziţia 1 şi 2, de 3 ani şi 6 luni – poziţia 3 și de 6 ani şi 6 luni – poziţia 4.  Termenul limită de depunere a dosarelor este 12 ianuarie, iar proba scrisă a concursurilor va avea loc pe 22 ianuarie 2018.

Detalii complete despre posturile scoase la concurs se pot obține de la instituțiile organizatoare sau de pe site-ul: http://posturi.gov.ro.

 

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0