Poliția intră în era informatizării

Începînd cu această lună, polițiștii din Neamț vor înregistra fiecare sesizare în format electronic. Prin Sistemul Național de Raportare a Incidentelor (SNRI), preluarea sesizărilor se va face în format electronic, iar profilele autorilor vor fi realizate mult mai ușor, polițiștii avînd, astfel, posibilitatea să întocmească o „hartă a infracționalității” la nivelul întregii țări.

 

 

Utilizarea sistemului informatic SNRI, de către toate structurile operative, începînd cu luna martie 2012, va conduce la o îmbunătățire consistentă a mai multor aspecte din activitatea Poliției Române.
Sesizările cetățenilor vor fi prelucrate direct în format electronic, rapoartele de activitate ale polițiștilor din teren vor fi completate pe hîrtie și arhivate electronic.
Se va observa o îmbunătățire și în ceea ce privește alocarea sarcinilor și trasarea itinerariilor de patrulare pentru agenții de ordine și siguranță publică, în urma analizei rapoartelor de activitate completate în format electronic.
Analizarea datelor rezultate în urma parcurgerii pașilor enumerați mai sus va avea ca efect direct și imediat evidențierea mult mai ușoară a „zonelor fierbinți”.

Prin implementarea SNRI, urmărirea lucrărilor penale se va desfășura într-un mod mult mai eficient, existînd posibilitatea de a afla în orice moment care sînt performanțele resurselor specifice implicate, precum și care sînt stadiul și evoluția unui anume dosar. De asemenea, la nivel de conducere, analiza rezultatelor va oferi o imagine exactă a activității în cadrul fiecărei unități de poliție, prin cuantificarea în timp real a volumului de lucrări sesizate și soluționate.
În urma completării rapoartelor în format electronic și a analizei acestora, echipele de analiști ale Poliției Române vor putea trasa „harta infracționalității”, subliniind, astfel, zonele cele mai afectate, intervalele orare în care se comit faptele penale, genurile de infracțiuni, cît și bunurile vizate în fiecare dintre aceste zone. Nu în ultimul rînd, activitatea polițiștilor în ce privește identificarea suspecților va fi mult ușurată, profilele autorilor de infracțiuni fiind întocmite mult mai exact, ca rezultat direct al informatizării.
Pe parcursul etapei de implementare au fost instruiți, de către integratorul soluției, 15 administratori și 60 de analiști, care au fost pregătiți pentru administrarea, monitorizarea și interpretarea datelor gestionate de SNRI. De la începutul operaționalizării sistemului și pînă în prezent au fost instruiți intern, de către cei 60 de analiști, 12.300 de lucrători de poliție, pentru utilizarea SNRI.

Sistemul Național de Raportare a Incidentelor a costat 9.080.800 lei, fără TVA, din care 7.718.680 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.362.120 lei – cofinanțarea proiectului, reprezentînd 15% din valoarea proiectului.


COMENTARII

WORDPRESS: 0