Peste 800 de nemțeni au plătit aproape 5 milioane de lei pentru a-și „cumpăra” vechime în muncă la pensie

Peste 800 de nemțeni au plătit aproape 5 milioane de lei pentru a-și „cumpăra” vechime în muncă la pensie

 

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 968 din 7 decembrie a Legii 238/2017 a fost prelungit termenul în care persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială în temeiul Legii nr. 186/2016.

Potrivit articolului 2 al Legii 186/2016, modificat prin Legea 238/2017, persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare pentru o perioadă anterioară, până la data de 31 decembrie 2018. Inițial, Legea 186/2016 a avut ca termen de aplicare șase luni de zile de la intrarea în vigoare a legii, însemnând în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017, termenul fiind, ulterior, prelungit pentru 31 decembrie 2017, prin OUG. nr.32/2017.

„Reamintim că, în temeiul Legii nr.186/2016, poate încheia un contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, respectiv nu a realizat stagii de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită încheierea contractului de asigurare socială”, precizează reprezentanții Casei Județene de Pensii Neamț.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declaraţia pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016 se încheie numai pentru perioade:
– anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare (vârstă prevăzută în anexa 5 la Legea nr. 263/2010),
– ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se poate realiza prin încheierea unui contract de asigurare socială, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce trebuie reținut?

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiții normale de muncă.

Suma cu titlu de contribuţia de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială încheiat, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi termenul de aplicare al legii.

Suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor articolului 6, alineatul 2 din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.

Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei Județene de Pensii Neamț.

Până la această dată, 873 persoane au solicitat Casei Județene de Pensii Neamț încheierea de contracte de asigurare în temeiul Legii 186/2016, fiind achitată de către aceștia o sumă de 4.959.044 lei.

 

 

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0