Pensionarii au primit o parte din contribuţiile la CAS

Dimensiune text

În perioada iunie 2012 – septembrie 2013, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Neamţ a restituit din oficiu către titularii drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă sumele reţinute de la 1 ianuarie 2011 până la 30 aprilie 2012, plata făcându-se în perioada iunie 2012 – septembrie 2013.

Aceste sume reprezentau diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei.

Restituirea s-a realizat în tranşe lunare egale, suma totală transmisă la nivelul judeţului de către CJP Neamţ către titulari fiind de 31.966.140 lei. Plata sumelor s-a realizat către titularii drepturilor de pensii, fiind efectuată împreună cu drepturile de pensie aferente fiecărei luni.

Sumele neîncasate de către pensionari, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori.

Având în vedere că restituirea sumelor a vizat titularii aflaţi în plată la data intrării în vigoare a OUG nr. 17 din 2012, în cazul decesului acestora, drepturile de pensie lunare, cât şi suma ce li se cuvenea a fi restituită aferentă lunii în care s-a produs decesul au fost plătite persoanelor îndreptăţite – soţ supravieţuitor, copii, părinţi sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, doar în situaţia în care titularul nu a încasat aceste drepturi până la data decesului.


COMENTARII

WORDPRESS: 0