Paleta planetei şi Hăul astralic

Paleta planetei şi Hăul astralic

 

ciobanu gheorghe am 03O nouă întîlnire cu plurivalenta demiurgă întru cele ale frumosului a urbei noastre – Violeta Lăcătuşu – de data aceasta în lumea tăcută, dar de o mare profunzime, a penelului. Dacă în ultimii ani ne-a dăruit „galaxii” de scrieri şi lirice, şi epice, acum autoarea ne readuce în lumea unor zăboviri cromatice, despre „galaxii”, psiho-umane şi astralo-cereşti, prin Expoziţia deschisă, în aceste zile, la Muzeul de Artă.

Creatoarea ne oferă, din nou, un „big-bang” artistic, pornind de la un singuratic grup floral şi cîteva peisaje, oprindu-se, apoi, metafizic, la zborurile unor „păsări măiestre” şi dăruindu-ne, îndelungat, infinitul interior al sufletului uman, cu constelaţiile de metafore ale acestuia, după care, dizolvînd gravitaţiile cosmice, să ne contopească cu un nou infinit, acel al nemărginirilor astrale. Un altfel de „ocol al lumii” julesvernian, desfăşurat, acum, în „patruzeci” de nuanţări picturale. Concentrate într-un spaţiu intim şi dens, constelaţia de petale şi culori a florilor ne îndeamnă să ne aşteptăm, după ce ne-am însumat în tematica astrală a expoziţiei, la o „explozie stelară”, la desfăşurarea acelor „prime trei minute” ale universului. E un popas intim, în faţa singurei însufleţiri pe care, în expoziţie, o are pămîntul, acum.

Cele cîteva peisaje stranii, ce se alătură aştrilor, adîncesc, parcă şi mai mult, impresia că am poposit, nu de mult, pe o planetă numai cu vegetaţie. Amurguri prelungi, oprite la o orizontalitate severă, transmit senzaţia că ne aflăm pe un corp ceresc mult îndepărtat de soare, epurat de clocotul vieţii şi de revărsările luminii. Încă puţin şi ne vom contopi cu infinitul.

Cîteva pînze ne conduc dincolo de obişnuitul teluric. Singulare sau triadice, „păsările cosmice”, mai mult decît „măiestre”, deschid, parcă, „porţile invizibile” ale universului. Aripile acestora nu reuşesc să ne liniştească cu apartenenţa lor tot la planeta noastră, ci, aici, ele se constituie ca un simbol al evadărilor înspre „dincolo”.

expozitie violeta lacatusu 3Deşi nu mai aparţinem „grădinii” noastre pămîntene, multe din creaţiile expuse sînt metafore ale gîndirii umane, expandate imponderabil spre depărtări, unde, ca vieţuitoare, nu vom ajunge niciodată, dar, ca foşnet cerebral, putem fi acolo, oricînd. Și penelul Violetei Lăcătuşu a pătruns deja hăul astral. Sînt simboluri care atestă, întrutotul, că destinul de creativitate al ei a făcut-o să înlocuiască, de multe ori, penelul cu condeiul. Ne întîlnim acum cu o ipostază inedită a lui acel „a fi” teluric, apartenent nu numai unui loc, ci şi unui spaţiu.

Dominanta expoziţiei rămîne – aşa cum şi-a denumit chiar autoarea această „întîlnire cu lumea” – astralul. Sînt structuri plastice, care trimit la astfel de viziuni cosmice, la aceste „Variaţiuni pe o temă a necunoscutului”. Totul se însumează într-un popas galactic, făcut, spontan, pe o paletă a imaginaţiei. Avem în faţa noastră prefigurări spiralice şi curbe, de la străfulgerări singuratice şi pînă la obscurele şi densele „găuri negre”. Impresionează faptul că, de peste tot, însumat în frămîntările stelare, fie ca un simbol, fie ca o obsesie, priveşte spre noi sau undeva înspre nesfîrşitul din spatele nostru, ochiul uman, a cărui anatomie e similară şi ea, cu acea a unei galaxii în miniatură.

Expoziţia metacotidiană a Violetei Lăcătuşu nu e numai un „astfel”, ci şi un „memento” existenţial, şoptit nouă, pe această gălăgioasă planetă. E o însumare binomică, pornită de la un „este” al lumii şi interferată, apoi, cu un „estetic” al omenirii, amintind, parcă, de zicerea antică: „Stăpîne, adu-ţi aminte de Atenieni” şi, strigînd, acum, către noi: Oameni, nu uitaţi că sînteţi o fărîmă finită, în acest univers fără capăt, lipsit de tărîmuri şi de efemer.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna februarie 2007

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0