Opt blocuri vor fi reabilitate termic pe bani europeni

Opt blocuri vor fi reabilitate termic pe bani europeni

 

reabilitare termica1Documentațiile pentru reabilitarea termică a opt blocuri din Roman vor fi depuse, vineri, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea obținerii fondurilor europene necesare. Valoarea totală a proiectului este de 6.364.333,80 lei, parte din contribuție urmând să revină proprietarilor. Familiile cu situație materială precară vor plăti mult mai puțin din valoarea lucrărilor.

Ce lucrări se vor executa

Este vorba despre următoarele blocuri: de pe bulevardul Roman Mușat – blocurile 24, 42, 44 și 50, de pe strada Libertății – blocul nr. 14, de pe strada Str. Anton Pann – blocurile 28, 31 și 33.

În vederea reabilitării termice a acestor imobile se vor executa următoarele lucrări: montarea de termosistem (polistiren) pe suprafeţele opace, inclusiv tencuială decorativă uniformă pe fiecare bloc în parte; înlocuirea (montarea) tâmplăriei exterioare termopan din PVC; refacerea termoizolației şi hidroizolaţiei la terase sau refacerea termoizolaţiei şi înlocuirea învelitorii la acoperişurile tip şarpantă, precum şi termoizolarea intradosului (planşeul peste parter sau balcoane).

Ca lucrări conexe sunt prevăzute refacerea trotuarelor perimetrale, pentru asigurarea etanşeităţii fundaţiilor, pentru a împiedica pătrunderea apelor pluviale la fundaţii, demontarea şi remontarea unor elemente funcţionale (cum ar fi aparatele de aer condiţionat, antenele etc.), demontarea şi refacerea unor elemente decorative de pe faţade, precum şi refacerea instalaţiilor sanitare la blocul 33 din Anton Pann şi remedierea instalaţiei de canalizare la scările B și C de la blocul 44 din Roman Muşat.

Câți bani vor plăti proprietarii

Valoarea totală a proiectului, cu tot cu TVA, este de 6.364.333,80 lei. Contribuţia proprie în proiect a Primăriei Roman şi a asociaţiilor de proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 2.639.666,39 lei. Din suma de 2.639.666,39 lei, contribuţia asociaţiilor de proprietari va fi de 1.552.652,80 lei (eligibil și neeligibil), din care 550.423,25 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către municipiul Roman. Municipiul Roman va recupera de la Asociaţiile de Proprietari cotele de finanţare datorate de acestea într-un interval de 3 ani, prin vărsăminte trimestriale, depunerile începând în luna următoare semnării procesului verbal de terminare a lucrărilor.

Pentru cazurile sociale, există cotă de participare proprie de 5%, din valoarea cheltuielilor aferente proiectului. Aceasta se aplică pentru următoarele categorii de persoane care sunt considerate cazuri sociale: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure/familii care, în luna anterioară efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. Pentru persoanele menţionate mai sus, diferenţa până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului va fi suportată de către municipiul Roman şi nu va mai fi recuperată de la asociaţiile de proprietari.

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0