„Opriţi Planeta, vreau… şi-alte Lumi”

„Opriţi Planeta, vreau… şi-alte Lumi”

Onoruri pentru profesorul Ciobanu, la 90 de ani!
De „Înălţare”, la Cordun, popas înălţător
Din nou la „Artă”, e „Primăvară”

 

ciobanu gheorghe am 03Tînăra şi prolifica Editură „Muşatinia” a Urbei noastre găzduieşte apariţia, în aceste săptămîni, a ultimului volum din Trilogia: „Mileniul Trei pe Portativ”, lucrare pe care, fiind semnată de noi şi abordînd o viziune avangardistă asupra Artei de „Mîine”, dorim a o prezenta. Considerăm aceasta ca pe o datorie cetăţenească şi firească, autorul cunoscînd, întotdeauna, „faţa nevăzută” a efortului său scriptic. În acelaşi timp, ca şi la volumele anterioare, dorim să apreciem curajul „Muşatiniei” de a fi acceptat să tipărească pagini cu partituri muzicale, fie în formula clasică a portativului, fie în scriituri inedite actuale, cerute de vizunea propriei Trilogii.

Aşa cum spuneam şi în comentariile anterioare, „Mileniul Trei” propune o variantă inovatoare, în a opera cu sursele de inspiraţie, cu care compozitorii de „azi” şi „mîine”, Muzicienii şi nu numai ei, să creeze. Și aceste surse să fie, nu telurice, ca pînă acum, ci cosmice. Fără a părăsi Terra, demiurgii întru Muzică şi alte Arte, prin imaginaţie şi creativitate proprie, îşi vor prefigura Cosmosul, după care vor zămisli lucrările ce şi le-au gîndit a le face, lucrări care să fie „după chipul şi asemănarea” zonei astrale, în general, aleasă.

Noi am delimitat trei „etaje” cosmice: Universul apropiat, cel îndepărtat spre infinit şi Universurile necunoscute nouă. Cu fiecare din aceste distanţări se ocupă, succesiv, Triada. Nu ne preocupăm de „omologata” şi prea umana muzică pămînteană, numită de noi, „Ortofonism”. Plecăm de la sursa de inspiraţie, aleasă a fi Universul vizibil apropiat – „Omnifonismul” – ne aruncă apoi, spre infinitul său – „Ontifonismul” – pentru a ne imagina, în final, Necunoscutul, ce va inspira o formulă sonoră şi mai astrală – „Olnefonismul”.

musatinia gheorghe a.m. ciobanu mileniul 3 pe portativVolumul trei, ce apare în aceste săptămîni, se adînceşte în „necunoscut”. Se prefigurează peste zece modele de astfel de „Universuri” şi, tot atîtea, de „Infinituri”. Se conturează, apoi, „Olnefonismul”, ca structură, desfăşurare şi scriitură. Se compară mereu cu cele anterioare şi, mai ales, cu „Ortofonismul” de lîngă noi. Noua şi ultima formulă nu mai e nici tonală, nici modală. E astralul în sine, singuratic şi metamuzical. E o sonoritate ciudată, redată prin fragmente restrînse şi intercalate, concertistic, între lucrări telurice. Se realizează şi un contrast şi o revenire „acasă” . Lipsesc textele vocale, subiectele pămîntene şi aplauzele, ce au ajuns la mult prea pămîntene. El poate fi audiat şi în ambianţă intimă. Și, tot ca ceva adecvat, din timp în timp, sînt pauze scurte, în care ascultătorii crează, în sine, fragmente ca după ei şi în tăcere. De aici, necesitatea ca cele trei ultime „O” să apeleze, descriptiv numai, şi la Astronomie.

Viziunea Olnefonismului – Olne = O lume necunoscută – se poate extinde şi la alte Arte, numite de noi „evaditive”, cum ar fi: Pictura, Literatura şi Filmul, deci acelea care îţi pot imagina şi reda, repede, necunoscutul. În aceste cazuri, „O” al nostru devine „Olnekalism” sau şi mai mult „Frumosul , „Alterkalism”, în general, „Frumosul Lumii Neştiute”.

Noi am propus, dar devenirea istorică va dispune. Putem să aşteptăm, oricît de mult. Chiar… „Trei Milenii”… Gîndind, însă, că ne contopim, tot mai mult, cu Cosmosul, poate ne va surîde şi nouă vreo „şansă”. Pînă atunci, răsfoiţi ultima parte a acestui volum, unde veţi întîlni astfel de „partituri”, pe care să le fredonaţi în gînd.

Și, nu uitaţi, „fără aplauze”, chiar de-i „Final”.

 

de Gheorghe A.M. Ciobanu – text publicat în luna august 2010

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!