ONG-urile pot obține bani de la Primăria Roman

ONG-urile pot obține bani de la Primăria Roman

Dimensiune text

 

 

În această săptămână, consilierii locali vor dezbate oportunitatea alocării din bugetul local a 150.000 de lei destinați pentru finanțarea proiectelor depuse de ONG-urile de pe raza municipiului Roman, în conformitatea cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Programul administrației publice locale pentru acordarea de finanţări nerambursabile va cuprinde, aşa cum, de altfel, prevede şi legea, scopul şi obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul și procedura aplicată.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului local, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Roman alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018. Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii”, se arată în expunerea de motive înaintată consilierilor locali.

Sunt propuse spre finanțare trei domenii, fiecare având alocată suma de 50.000 de lei – 1. cultură, religie, învăţământ; 2. acțiuni sociale și 3. activităţi sportive şi de tineret. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect trebuie să cuprindă: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea şi selecţia proiectelor. Documentaţia va fi postată pe site-ul Consiliului Local şi va fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin intermediul a două cotidiene locale.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0