O pensie minimă costă 232 de lei lunar

Dimensiune text

Persoanele care doresc să contribuie la buget pentru a avea o pensie obținută pe cont propriu sau cei care vor să beneficieze de o pensie mai mare pot încheia contracte de asigurare socială cu reprezentanții Casei Județene de Pensii Neamț.

Începînd cu data de 1 ianuarie 2012, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declarația individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială s-a majorat la 741 de lei – 35% din cîștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale – iar nivelul maxim al venitului lunar asigurat este de 10.585 de lei.

„Contribuția de asigurări sociale, în procent de 31,3% din venitul lunar asigurat, se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială. Contribuția lunară aferentă nivelului minim al venitului lunar asigurat este de 232 lei. Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să-și completeze venitul asigurat”, a precizat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Neamț, Cezar Aanegroae.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei. Contractul produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.


COMENTARII

WORDPRESS: 0