O parohie este executată silit de Fisc

Dimensiune text

Pentru o datorie de 38.214 lei, Parohia Stăniţa este executată silit de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, în ultimele zile din anul 2015.

Biserica din Stăniţa

Biserica din Stăniţa

În ziua de 29 decembrie, la ora 11.00, în Roman, la sediul Serviciului Fiscal Municipal, din Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, se vor vinde prin licitaţie publică două bunuri imobile, proprietate a Parohiei Stăniţa, cu domiciliul fiscal în localitatea Stăniţa.

Este vorba despre un teren arabil extravilan, cu suprafaţa de 24.675 de metri pătraţi, sola 23, parcela 296/8, punctul „Curătura”, amplasat în comuna Stăniţa, cu un preţ de pornire a licitaţiei de 21.972 de lei, fără TVA, şi un teren fâneaţă extravilan, cu suprafaţa de 21.898 metri pătraţi, sola 24, parcela 309/32, punctul „Podul Stăniţa”, cu un preţ de pornire a licitaţiei de 9.750 de lei, fără TVA.

Datoria Parohiei către Serviciul Fiscal Municipal Roman se ridică la 38.214 lei.

Cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sunt invitaţi să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, copii după actul de identitate, pentru persoanele fizice, sau după certificatul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice, şi dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu este persoană afiliată sau interpusă cu debitorul.


COMENTARII

WORDPRESS: 0