O nouă strategie pentru comunele din jurul Romanului

Primarii au contactat firme specializate în vederea întocmirii noii strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014 – 2020.

Administraţiile publice locale lucrează la noua strategie de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014 – 2020. Aceasta trebuie să includă schimbările generate de statutul României, de ţară membră a Uniunii Europene, precum şi efectele crizei economice mondiale asupra situaţiei europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale. Întocmirea documentului presupune cheltuieli din partea consiliilor locale, într-o perioadă dificilă pentru administraţiile publice locale, aflate în pragul falimentului. Necesitatea acestei lucrări laborioase este privită diferit de cei care gestionează comunităţile rurale. Unii primari spun că această strategie este un instrument de lucru util pentru organizarea activităţilor din administraţie, prioritizarea investiţiilor şi gestionarea eficientă a resurselor, alţii cred că obiectivele propuse în această strategie de dezvoltare locală rămân pe hârtie şi nu pot fi puse în practică.

Primarul comunei Bahna, de exemplu, este reticent în legătură cu necesitatea acestui document. „Am fost contactat de o firmă de specialitate care a spus să-i trimitem date şi informaţii despre comună. Nu am fost de acord cu propunerea lor. Pentru a cunoaşte mai bine realităţile din teritoriu, trebuie să vină la faţa locului. Pe de altă parte, acest «caiet» va fi similar cu cel din perioada 2007 – 2013, pentru că obiectivele înscrise acolo s-au îndeplinit într-o foarte mică măsură”, a precizat Liviu Cristian Ploşniţă, primarul comunei Bahna.

Pentru întocmirea acestei lucrări, primarul Ploşniţă a primit oferte cuprinse între 1.900 şi 25.000 de lei.

Cu şi fără strategie, necesităţile locuitorilor, potenţialul zonal şi armonizarea investiţiilor cu cerinţele regionale sunt principalele obiective pe termen lung ale comunei Bahna. „Ne propunem modernizarea infrastructurii rutiere şi alimentarea cu apă a satelor. Pânza freatică se află la peste 40 de metri adâncime şi sunt mari probleme în alimentarea cu apă potabilă a populaţiei. 150 de gospodării din satele Broşteni şi Izvoare beneficiază de un sistem vechi de alimentare cu apă, de pe vremea CAP-ului”, explică primarul Ploşniţă.

Conducerea administraţiei publice locale are un proiect de alimentare cu apă şi canalizare pentru satul Bahna, care include şi o staţie de epurare a apelor uzate. Iniţial, a fost întocmit un proiect pentru toată comuna. S-a considerat că valoarea proiectului, de peste 20 milioane de lei, este prea mare, motiv pentru care administraţia publică locală de la Bahna a fost nevoită să-l desfacă în două proiecte: un proiect pentru canalizare şi unul pentru apă potabilă. Proiectul de alimentare cu apă a fost depus, fără succes, la Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului.

Strategia de dezvoltare locală a comunei Bozieni a fost deja aprobată în Consiliul Local. Primarul comunei Bozieni, Doinel Grumezescu, este de părere că acest document este o modalitate de a-i stimula pe primari să pună în aplicare proiectele propuse. Printre proiectele de viitor pe care administraţia publică locală de la Bozieni doreşte să le pună în practică este şi construirea unui aşezământ social destinat persoanelor în vârstă, singure şi fără locuinţă.


COMENTARII

WORDPRESS: 0