O constelaţie pietreană de monologuri literare

O constelaţie pietreană de monologuri literare

 

ciobanu gheorghe am 03O zicere populară, la fel de înţeleaptă ca toate celelalte, constată că „Toamna se numără bobocii”, că rodnicia anotimpurilor ni se dăruieşte odată cu baletul frunzelor aurii. Și în acest an, autumnala sa poposire ne-a dăruit, pe lîngă altele, un cuprinzător „corn al abundenţei” spirituale, prin recenta apariţie bibliofilă: „O Antologie a literaturii nemţene”, semnată de regretatul scriitor din meleagurile noastre moldave: Laurian Ante. E o lucrare care i-a fost „cîntecul de lebădă” al condeiului său nemulţumit şi încărcat de opusuri. Cînd manuscrisul ei s-a împlinit, autorul îl privea îndelung, exclamînd: „După ce îl văd trecut pe mîna editurii, mă opresc, pentru cîtva timp, din scris, ca să mai ştiu şi eu ce e odihna”… Și, la cîteva săptămîni, Laurian Ante s-a contopit cu o altă veşnicie a lumii, acea a tăcerii de dincolo de viaţă…

„Antologia” – sau, după spusele prefaţatorului, istoricul literar, Ion Rotaru: mai mult un „Dicţionar” antologic – a avut alături, ca un coordonator atent, pe profesorul universitar Tudor Ghideanu, împreună cu profesoara Cecilia Pal. De reţinut, apoi, fericita întruchipare livrescă a volumului, realizată prin viziunea deosebită a Editurii romaşcane „Muşatinia”, ceea ce declanşează, din nou, în lumea iubitorilor de carte, o repetată admiraţie.

Livia Ante, ca fiică a autorului şi ca mînuitoare de penel, a ilustrat coperta primă a „Antologiei”, prin pastelajul dens, dar şi învăluit în evadările aerate înspre nesfîrşit, ale lucrării „Delta”. E aici o împlinire existenţială între puritatea triadică a subiectului şi multitudinea indefinită a volumelor de culoare.

Antologie a Literaturii Nemtene Laurian Ante 1Prin această ultimă realizare a sa, scriitorul Ante dovedeşte a fi fost un deplin cunoscător al întregii literaturi din acest ţinut moldav, de la cronicari şi pînă la contemporani, sumarul cuprinzînd în el un număr de aproape două sute de autori. La fiecare din ei s-a relevat, cum era şi firesc, numai esenţialul, atît estetic, precum şi bibliografic. De subliniat structura şi ca operabilitate, şi ca originalitate, a Dicţionarului. Se porneşte de la un super-breviar biografic, se continuă cu unul sau mai multe fragmente edificatoare din creaţie, se adaugă, apoi, un număr suficient de comentarii literare, după care se face un popas binevenit, la creaţiile, totale sau parţiale, realizate şi de perspectivă, ale scriitorului în cauză. E o formulă binevenită, în acest timp al Lexicoanelor şi ale lui „Who’s Who”, ceea ce conferă, metaforic, acestui volum, apelativul unui „Haiku” critic al literaturii nemţene, fiind, în acelaşi timp, în totalitate şi bine ilustrat.

Perimetrul lucrării este elastic, el însumînd şi concentric şi naţional, pe acei de lîngă noi care, asemeni Genezei din Capela Sixtină, au făcut din condei un univers demiurgic. Prin aceasta, volumul este binevenit şi va cunoaşte o „răsfoire” intensă, posedînd în el valenţe multiple şi de utilitate literară, dar şi pentru a confirma din plin că:  „Se nasc şi în… judeţul nostru, oameni”. Revenind la structura „polinomică” a fiecărui personaj din acest „Dicţionar – antologic”, ne permitem a-l considera ca fiind un grup de „cinci volume”, aflate în unul singur.

Cu această lucrare, scriitorul multiplu, Laurian Ante, se află pe piscul de maturitate creatoare al harului său. Din anul de început al noului Mileniu şi pînă mai acum doi ani, a dăruit literaturii române pleiada celor cinci romane: „Singuri”, „Taifunul îşi ascute dinţii”, „Alba-Neagra”, „Cain şi Abel” şi „Obsesia”, după care se opreşte la această „Antologie” cuprinzătoare, devenită, prin plecarea sa dintre noi, un „Requiem” mozartian. „Delta” de pe coperta ei, considerată, acum, ca pe un simbol elenic, s-a metamorfozat, în „Omega” nefiinţei.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna noiembrie 2006

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0