Nou proiect european la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Dimensiune text

Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a câştigat un nou proiect finanţat prin fonduri europene. Este vorba despre un proiect KA2 – parteneriat strategic între şcoli -, cu un buget de peste 50.000 euro, intitulat „The Last Chance – Preserving Biodiversity for Future Generations”. Finanţarea este asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, şi este singurul proiect de acest tip aprobat în acest an unei instituţii şcolare din Roman. Țările partenere ale proiectului sunt: Polonia, Spania, Italia şi Turcia.

Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani şi pune accent pe predarea ştiinţelor în combinaţie cu TIC (tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor), artă, muzică şi sport.

Domeniile fundamentale supuse cercetărilor şi dezbaterilor de-a lungul derulării proiectului sunt: poluarea mediului înconjurător, reciclarea, tehnologii nepoluante, habitatul şi încălzirea globală. Obiectivele propuse pentru derularea proiectului vizează atât elevii, profesorii, părinţii, cât şi membrii comunităţii locale, prin dimensiunea sa ştiinţifică şi socială.

Prin acest proiect se urmăreşte formarea conştiinţei şi comportamentului ecologic al elevilor, încurajarea învăţării limbilor străine şi promovarea cooperării între şcoli europene, prin multiple schimburi de profesori şi elevi. Totodată, proiectul presupune cunoaşterea specificului naţional al fiecărei ţări, aprofundarea sistemelor alternative de comunicare, învăţare şi cercetare în domeniul ştiinţelor, sprijinirea dezvoltării de conţinuturi, servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC, însuşirea unor metode şi tehnici noi în domeniul cercetării alături de specialişti în domeniul protecţiei mediului, energiilor regenerabile, menţinerea biodiversităţii, sensibilizarea ecologică a elevilor, formarea competenţelor de voluntariat, de comunicare şi cooperare în grup, în scopul implicării în problemele comunităţii.

Activităţile proiectului se vor desfăşura prin intermediul site-ului proiectului şi în spaţiul virtual al unei platforme educaţionale. Mobilităţile presupun opt schimburi de elevi şi trei întâlniri transnaţionale pentru profesori. Activităţile ce vor fi efectuate în timpul schimburilor de elevi presupun participarea la cursuri şi experimente la universităţi, cu scopul de a dezvolta cunoştinţele şi abilităţile elevilor – analiza purităţii mediului folosind metode chimice, biologice şi fizice -, ateliere de lucru pe teren şi excursii în parcuri naţionale, centre ecologice, rafinării, parcuri eoliene, hidrocentrale, seminarii şi lecţii ştiinţifice, activităţi de promovare a aspectelor ecologice în comunitatea locală, de exemplu, eco-festivaluri, expoziţii de fotografie, festivaluri de filme şi reclame realizate de elevi, poezii, competiţii sportive, ateliere de lucru în care elevii vor pregăti produsele proiectului, cum ar fi: broşuri, galerii cu titlul „Biodiversitatea în muzică, literatură şi artă”, pliante, prezentări multimedia şi site-ul proiectului.

„Participarea la acest proiect va permite elevilor să folosească o limbă străină în diferite contexte, să interacţioneze cu oameni din alte ţări, promovând înţelegerea reciprocă şi respectul între oameni din medii culturale diferite, lingvistice şi sociale, oferind, în acelaşi timp, oportunitatea cunoaşterii sistemului de învăţământ din fiecare ţară participantă în proiect”, a spus profesoara Nadia Cîrcu, coordonatorul echipei de proiect.


COMENTARII

WORDPRESS: 0